Ana Sayfa / Seçkin İçerikler / Beğenilen Şiirler / Gitti eyvah gitti Seydâmız bugün

Gitti eyvah gitti Seydâmız bugün

Battı ilmin göklerinden bir Hilâl
Kapkaranlık oldu dünyâmız bugün.
Kaplamış dergâhı târifsiz melâl,
Kâbus oldu sanki rûyâmız bugün.

Bir elemdir kalbi içten yâreler
Kanla dolmuş gönlümüzde yâreler
Dîdemizden kanla aktı katreler,
Hûna döndü gözde deryâmız bugün.

Medreseyle Tekkenin ervâhını
Mezcedip birleştirirdi râhını
İşte böyle tesis etti câhını
Bitti HÂLÎ bitti hülyâmız bugün.

Pîrimiz, biz senle çıktık gündüze,
Sen tarikat tercümanıydın bize
İtirazsız geldi kaç fâsık dize
Gitti eyvah gitti Seydâmız bugün.

Kıl mukaddes Rabbimiz esrârını,
Sen harâm et cânına nîrânını,
Bulsun orda en güzel yârânını,
Gitti Seyda Molla Yahya’mız bugün.

Vezni: fâilâtün / fâilâtün / fâilün

Cemal Abdullah Aydın

(Merhum Molla Yahya Hazretlerinin aziz hatırasına…)

Hakkımda dinkulturuatolyesi

Şunlara Gözat

Alimler bu kısaltmaları hoş karşılamıyor

İmam Nevevî, Sahîh-i Müslim’e yazdığı şerhin mukaddimesinde şunları söylemektedir; “Hadis yazan bir kişinin Lafza-i Celâl’e …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir