Ana Sayfa / Din Kültürü / Dr. Mehmet Sürmeli Hoca’dan Esaslı Bir Tespit

Dr. Mehmet Sürmeli Hoca’dan Esaslı Bir Tespit

diri-okuma-modeli

Lafzî ayetlerle kevnî ayetleri eş zamanlı okur ve amel edersek tarihteki yerimizi yeniden alabiliriz.  

Müslümanlar, tarih içerisinde Kur’an’dan ve Peygamber Efendimiz’den almış oldukları ruhla her iki ayeti de ayırım yapmadan okudular.

Bu okuyuş onların ilerlemesine vesile oldu.

dr-mehmet-surmeli-dinkulturuatolyesiMüslümanlar kevnî ayetleri, Allah merkezli okumanın bereketiyle çeşitli ilimlerde keşifler yaptılar ve birçok yeni buluşun öncüleri oldular.

Vahiy dediğimiz lafzî ayetleri gereğince okuyunca da Müslümanlar, tefsir, fıkıh, kelâm, hadis ve ahlâk alanlarında önemli çalışmalar yaptılar.

Ekoller oluşturdular, hikmet mektepleri inşa ettiler, eserler ortaya koydular, hayatlarını projelendirdiler ve hayata Kur’an penceresinden baktılar.

Kur’an’ı ilk nesil iyi anlayıp sonrakilere de anlamanın anahtarlarını verince onlar da Allah’ın ayetleriyle hayatı anlamlandırdılar.

Sonradan sistematik hale getirilen fıkıh, tefsir, hadis ve kelam ekollerinin sahâbe görüşlerine dayandırılması, sahâbenin Kur’an okumalarının canlılığına güzel bir örnektir.

Ne zamanki, lafzî ve kevnî ayetlerdeki okuma dengesi bozuldu ve kevnî ayetler okunmaz oldu, maddî yönden gerileme süreci yaşandı.

Lafzî ayetler de Peygamber Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem’den öğrenilen okuma biçiminden/diri okuma (Kırâetün hayyetün) dan uzak olarak okunmaya başlandı, manevî çöküş başladı.

Literal okuma/ ölü okuma üretken değildir ve Hz. Muhammed sallellahü aleyhi ve sellem böyle bir okuma modeli de sunmamıştır.

Fakat diri okuma, okumayla beraber düşündürür, ürettirir (ictihad), üretilenleri hayata kattırır, insanı sürekli geliştirir ve bir dinin metinlerini ütopik olmaktan kurtarır.

Dr. Mehmet Sürmeli/ DinKulturuAtolyesi.com

Hakkımda dinkulturuatolyesi

Şunlara Gözat

Alimler bu kısaltmaları hoş karşılamıyor

İmam Nevevî, Sahîh-i Müslim’e yazdığı şerhin mukaddimesinde şunları söylemektedir; “Hadis yazan bir kişinin Lafza-i Celâl’e …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir