Ana Sayfa / Genel / Hristiyanlık üzerine kısa bir değerlendirme

Hristiyanlık üzerine kısa bir değerlendirme

Hz. İsa’nın doğumu ve yaratılış mucizesi üzerinde duran Kur’an, İsa Peygamberin yaratılışı ile Hz. Âdem’in yaratılışı arasında benzerlikler kurarak İsrailoğullarının şaşkınlığa düşmemelerini, Hz. İsa’yı ilahlaştırmamalarını tavsiye eder.

Şu ayette bu durum gayet açıkça belirtilmiştir: “Muhakkak ki Allah’ın indinde İsa’nın durumu, Âdem’in durumu (yaratılışı) gibidir. Onu topraktan yarattı. Sonra ona “ol” dedi (ve o da yaratılışı kâmil bir insan) oldu.”(Âl-i İmran 3/59)

Yüce Allah bu beyanıyla İsa Peygambere uluhiyet isnat eden Hristiyanları tefekkür etmeye çağırmıştır. İsa Peygamberi bir anadan yarattık, Âdem peygamberi ise ana ve baba olmaksızın yarattık. Bu durumda, “Âdemi ilah kabul etmediğinize göre niçin İsa’yı ilah kabul ediyorsunuz” diye Hristiyanları uyarmıştır.

Hz. İsa’nın risalet görevi üç yıl sürdü

Bu uyarıdan nasiplerini almayan Hristiyanlar, daha sonra da ilah sandıkları kimsenin ölümüne inanmışlardır ki Kur’an-ı Kerim böyle bir iddianın da mesnetsiz şu ayette izah buyurmuştur: “Ve onların, “Muhakkak ki Allah’ın Resûl’ü Meryem’in oğlu İsa Mesih’i biz öldürdük.” sözleri (çok büyük iftiradır). Ve onu öldürmediler ve onu asamadılar. Fakat (öldürülen adam) onlara, (Meryem’in oğlu İsa Mesih’e) benzer olarak gösterildi. Ve muhakkak ki onun hakkında ihtilafa (anlaşmazlığa) düşenler, ondan (bu hususta) mutlaka şüphe içindeler. Onların, onunla ilgili olarak, zanna tâbî olmaktan başka bir ilimleri yoktur. Ve onu kesinlikle öldürmediler (öldüremediler)”[Nisa 4/157]

Allah Teâlâ’nın gönderdiği hak peygamberi iman ve destek verme hususunda yalnız bırakan İsrailoğulları, onun üç yıllık risalet görevinin ardından toplumundan ayrılmasından sonra da İsa Peygamber’in getirdiği İslâm’ı tahrif ettiler.

İnanç esaslarından tutun da ibadet esaslarına kadar her şeye el attılar. Sonunda Allah’ın haramlarının helal, helallerinin haram kılındığı muharref bir din ortaya çıkmış oldu. Yeni dinin, hayata hâkim olmak ve özellikle hayatın genişlik boyutunda söyleyecek bir şeyi yoktu.

Sen Paul; Hristiyanlığın kurucusu

Böyle bir dini insanlara zorla kabul ettiren Konstantin, putperest düşünceleri çeşitli zamanlarda dinin içerisine sokmuştur. Konsüllerde revize edilen bu din ilahi olma vasfını tamamen kaybetmiştir. Özellikle Sen Paul’ün fikirleri Hristiyanlığı şekillendirmiştir. Hata Hristiyanlığın kurucusu Sen Paul (Pavlos) denilebilir.

Hayatın ayrıntılarına müdahil olmayan böyle bir din batılılar tarafından kabul görmüştür. Çünkü bu dinde tanrının sosyal, siyasi, hukuki, iktisadi, eğitim ve hayatın genişlik alanıyla ilgili hiçbir söylemi yoktur. Hayat ya rasyonel olana veya pozitivist fikirlere terk edilmiştir. Tanrının, hayatlarına müdahil olmasını istemeyen kimselere insan eliyle inşa edilen bu din ilaç gibi gelmiştir. Hatta kapitalizmin revaç bulması için Hristiyanlığın Protestanlık yorumu keşif kolu gibi çalışmıştır.

Emekli ilah anlayışı

Kapitalizme keşif kolluğu yapan bir din için Türkiyeli bazı sosyalistler “Bir din seçecek olsaydık Hristiyanlığı seçerdik” diyebilmişlerdir. Bunun anlamı; batılı veya batılılar gibi düşünen modern insan hayatına kimsenin karışmasını istememektedir.

Aristo da olduğu gibi “ilk muharrik” diye bilinen tanrı âlemi yaratıp sonra da istirahate çekilmiştir. İstirahate çekilen emekli ilah anlayışı batılıların ruhlarına sinmiştir.

Batılıların, Hristiyanlığı din olarak seçmelerindeki esas amaç da özlerinde olan “atıl” tanrı anlayışıdır. Bu anlayışı Hristiyanlığın tanrı fikrinde bulmuşlardır.

Sözün özü; Hristiyanlık diye uydurulan bu dinin Hz. İsa ile gönderilen İslâm’la yakından uzaktan bir ilgisi yoktur.

Bütün bunlara rağmen, Katolik kilisesinin başlattığı “Müslümanları gâvurlaştırma çabası” olan dinler arası diyalog faaliyetleri Türkiye’de din adına çıkan bir terör örgütü tarafından özel destek görmüştür.

Mevcut Hristiyanlığı “Semavi”,“İbrahimi” veya “İlahi” din olarak gören ya da gösteren tüm akademik, resmi ve sivil yapılar bilerek, bilmeyerek bu gâvurlaştırma çabasına destek vermişlerdir.

Dr. Mehmet Sürmeli/ DinKulturuAtolyesi.com

Hakkımda dinkulturuatolyesi

Şunlara Gözat

Suretten gel sıfata, onda mana bulasın Hayallerde kalmagıl, erden mahrum kalasın Bu yolda acayib çok, …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir