Ana Sayfa / Örnek Şahsiyetler / Abide Şahsiyetler / Kadir Mısıroğlu’nun yeri doldurulmaz

Kadir Mısıroğlu’nun yeri doldurulmaz

Çok fark etmedik; yahut hissetmedik belki de. Fakat Üstad Kadir Mısıroğlu büyük bir yekünü ihata etmekteydi ve belki de doldurulamayacak bir boşluk bıraktı.

Çok hizmetler etti. Hiç değilse “adam/lar yetiştirdi”. İzzetli bir duruşun nasıl sergileneceğini yaşantısıyla gösterdi.

Kalem ve kelam “hak namına nasıl kullanılır; kalem nasıl dile getirilip hak söyletilir.” onu gösterdi.

-Farz muhal- Hiçbir şey yapmamış olsa dahi Üstad Kadir Mısıroğlu benim gözümde “Allah yolunda cihad/gayret eden ve kınayan kimselerin kınamasından, lafından-sözünden zerre imtina etmeyen” (Maide/5-54) ayetinin yaşadığımız zamanda üzerinde tecelli ettiği adamlardan biriydi.

Nitekim adam kıtlığı/ kaht-ı rical böyle bir şeydir işte Azizim.!

Birileri “makam elden gidecek, insanlar ayıplayacak, konjonktür diyecek, çağdaşlık diyecek, hükümetle aramız açılacak, belediyelerde tapu/proje işlerimize engel olunacak vs.” gibi kaygılar sebebiyle hak ve hakikati söylemekten korkarken tıpkı ayette bahsedildiği gibi “Allah’tan başka kimseden korkmayan.” (Ahzâb/33-39) “gözü kara” kimseler bu dinin izzetini temin için gerekirse köprü olacak; üstünden geçen Müslümanlar o bayrağı göklere ve ilerilere taşıyacak.

Nitekim “O ne der, falanca ne düşünür, amir-memur nasıl algılar.!” diye çekinmeden Allah davasına sahip çıkmak ve “birlerini memnun etmek” yerine “Allah rızasını gaye edinmek” Allah Teala’nın ikram ettiği hususi bir meziyettir ki (Mâide/5-54) bu herkese bahşedilmez.

Gayret-i dîniyyesine yakînen şahit olduğumuz Üstad Kadir Mısıroğlu’nu Allah Teala ebedi istirahatgâhında “ilâ yevmi’l-kıyâme/kıyamet sabahına kadar” tekrar rahmetiyle taltif etsin.!

Bizleri de istikamet üzere yaşayan ve Allah davasını hiçbir dava, fikir, ideoloji, kaygı ve menfaate değişmeyen izzetli kullarından eylesin.!

Mehmet Büyükmutu/ DinKulturuAtolyesi.com

Hakkımda dinkulturuatolyesi

Şunlara Gözat

Alimler bu kısaltmaları hoş karşılamıyor

İmam Nevevî, Sahîh-i Müslim’e yazdığı şerhin mukaddimesinde şunları söylemektedir; “Hadis yazan bir kişinin Lafza-i Celâl’e …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir