Ana Sayfa / Din Kültürü

Din Kültürü

Dinizmi İslam ve peygamberimizle igili her türlü yazıyı burada bualabilrsiniz Ayrıca ilmiha bölümüzüde fıkhi meseleler de işlenmektedir.

“Kur’an İslam’ı” söylemi masum değil

“Kur’ân bize yeter” söylemi… ‘Kur’ân Müslümanlığı’ der bazıları. Dilimiz de o kadar bozuldu ki! Kur’ân-ı Kerim kendisi için “Mecîd”, “Hakîm” gibi sıfatlar kullanıyor. Tefsir hocalarımız bile “Kur’ân” diyor, “Kur’ân-ı Kerîm” kelimesini kullanmıyor. Bir tefsir hocasının 8 sayfalık bir yazısını okudum bir kez bile “Kur’ân-ı Kerîm” kelimesi geçmiyor. Bu saygısızlık, edepsiz …

Devamı

İnsanlar gülmesin diye Sünnet’i terk edemem!

“Benim sünnetimi kim canlı tutarsa, beni seviyor demektir. Beni kim severse, cennette benimle beraber olur.” (Hadis-i Şerif, Tirmizî, İlim 16) Yüzyıllar, bin yıllar gelip geçer. Devirler, çağlar birbirini kovalar. Bin bir emekle yapılan planlar, programlar eskir. Müslümanların değişmeyen tek hedefi vardır: Dini Allah’ın istediği gibi yaşamak için Resûl-i Ekrem’in sünnetini canlı …

Devamı

Kur’an’daki sure tertibi sahabe icraatı değildir

Geçenlerde bir dostumuz bir mesajla “Kur’an-ı Kerim Tarihi” diye resimli görsel bir metin gönderdi. Ortaokul ve lise talebelerinin faydalanması için iyi niyetle hazırlanmış olduğunu düşündüğüm bir çalışmaydı. Ancak içindeki bazı bilgiler ve yaklaşım hoşuma gitmedi. Yazarının ismine bakmadan önce birkaç kez okudum ve eleştirilerimi bir tarafa not ettim. Eleştirileri bir …

Devamı

Ruhumuzun takviyesi teheccüd namazı

Gecenin sükûna erdiği vakitte uykudan kalkıp Allah rızası için ibadet etmesi, Kur’an tilaveti yapması, tesbihatta bulunması ve dua ederek insanın rabbiyle iletişim kurması ve bunu hayatının her gününe yayarak içselleştirmesi kişinin yetişmesine, ruhen olgunlaşmasına, sabır ahlakı kazanmasına, küfre karşı direncinin artmasına ve gönül dünyasının aydınlanıp basiretinin açılmasına yardımcı olur. Bu …

Devamı

Tesettür özgürlüğün sembolüdür

Biz bu bu başlık altında kölelik ve cariyelikle ilgili derin bilgiler vermeyeceğiz. Çünkü konumuz bu değildir. Şunu da unutmayalım ki İslâm köleliği icat etmemiştir. Savaşların getirdiği bir sonuç olarak tarihte hazır bulmuş ve terbiye etmiştir. Ona ayrı bir statü kazandırmıştır. Ayrıca, özgürlük esas olduğu için bu yolu da açık tutup …

Devamı

Sünnet inkarcılarına cevabımdır

Hadis ve sünneti Kur’an’dan ayrı düşünmek mümkün değildir. Peygamber Efendimize beyan hakkını layık görmeyenler, kendilerinde bu hakkı görebilmekteler ve hadis-sünneti reddederek veya “yorumdur” diyerek küçük düşürmekteler ve kendileri işlevsel, sahte peygamberlik iddiasında bulunmaktadırlar. Hadis-sünnet, iyi ve kötü Müslümanı belirlemenin biricik kriteridir. Peygamber Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem, hayatın genişlik alanına …

Devamı

Hadis ilmi deyip geçmeyin

Rasûl-i Ekrem sallellahü aleyhi ve sellem’in İslâm ümmetine öğrettiği bir düstur var: “Ameller ancak niyetlere göre sıhhat ve kemal kazanır”. Hz. Ali radıyellahü anh’ın da öğrettiği bir hikmet var: “Bilesiniz ki, insanlar ortaya koydukları maharetlerle temayüz ederler; iyi, güzel ve sağlam eserlerle tanınırlar. Her insanın değeri, sergilediği kaliteli iş ve …

Devamı

Tesettürde Ruhsat ve Azimet Fıkhı

Çıplaklığın duvara çarptığı bir zamanda kendilerini hayâsızca sergileyenlere bir şey söylemeyip örtünün bilincinde olarak azimet fıkhı ile amel edenleri “aşırı bulup” dile dolamak Müslümanca bir bakış değildir.  Örtüyü en üst seviyedeki bir bilinçle hayatına katıp anlam verenler bu çağın yüz akları; başımıza taş yağmasını engelleyen rahmet vesileleridirler. Fıtratı bozulan kimseler …

Devamı

Muhteşem abdest mucizesi…

Erkek olsun kadın olsun mü’minin makyajı şunlardır: Abdest Almak * Abdest suyu değdiği yerleri nurlandırır. Onun içindir ki kimi sahabe nurlu yerlerimiz çok olsun diye fazlaca yer yıkarlarmış. Efendimiz aleyhis selam mü’minlerin ahiretteki alametlerini sayarken “eğirrae muhaccelîn” vasıflarını söyler. Yani Resulullah aleyhis selam abdest suyunun vesile olduğu nuru atın ayağındaki beyazlıklara …

Devamı

Mehmet Görmez’den Sünnet düşmanlarına ayar

DinKulturuAtolyesi olarak 23 Mayıs 2017 tarihinde yaynladığımız bir yazıda Diyanet İşleri Başkanmızdan şöyle bir talepte bulunmuştuk. “Eğer takdir buyururlarsa, muhterem başkanımızdan iki konuda küçük birer ricamız olacak. Birincisi, Kur’an ve sünneti birbirinden ayırmaya çalışan hiziplere karşı en sert mücadeleyi kendisinden bekliyoruz. Hadis-i şerifleri reddeden ve rafa kaldıran Kur’an İslamı fitnesine …

Devamı