Ana Sayfa / İyi Haberler / İstikamet Yazıları

İstikamet Yazıları

Değerler Eğitimi paralel bir din mi?

Ülkemizin bazı ilahiyatçı akademisyenleri hukuki, siyasi, felsefi ve iktisadi konularda batıyı çok ciddiye almaktadırlar. Bu ciddiyetlerinin sonucu, sadece felsefi konular değil din denilince bile akıllarına Hristiyanlık gelmektedir. Hatta Hristiyanlığa verdikleri krediyi İslâm’a vermemektedirler. Bu insanların böyle bir ruh haline düşmelerindeki nedenler ciddi doktora çalışmaları olarak akademi dünyasına kazandırılmalıdır. İslâm’a karşı …

Devamı

Matüridi’yi pis emellerine alet ediyorlar

Mealciler bir kaç iddialarını Ebû Hanife‘ye isnat etmeye çalışırlar. Bu aralar da İmam Matüridi‘yi kendi pis emellerine alet etmek istiyorlar. İmam Azam hadisleri Kur’an’a arz edermiş. Kendileri de İmam Azam’ın yolundan gidiyorlarmış. O tarihlerde İmam’a yöneltilen oklar bugün de kendilerine yöneltiliyormuş. İmam Azam’ı kendilerine mesnet ettiklerini iddia edenler Kabir azabını …

Devamı

İslam’ı sahabe kıvamında yaşamak!

  Tüm emir ve yasakların amacı, insanı Allah’a giden yolda dosdoğru olarak tutabilmek ve ilerlemesini sağlayabilmek içindir. Bu amacı kavrayan Abdullah bin Mes’ud, Kur’an’daki hitap tarzları ile ilgili şöyle demektedir: “Güç yetirebilirsen kendini Kur’an’a muhatap kabul et. Allah Teala’nın ‘Ey iman edenler’ dediğini duyduğun vakit kulağını dört aç. Zira bu …

Devamı

Bir nevzuhur rivayet daha çıktı…

Evvel hiç yoğ idi bir nevzuhur rivayet daha çıktı: MATÜRİDİLİK. Ne masum görünümlü kuzu postu giymiş kurt. Meğer İmam Matüridi rahmetullahi aleyh akıl ile tüm İslâmî hükümlerin ortadan kaldırılabileceğini söylüyormuş da İslam uleması bunu bilmiyormuş. İşte size masum bir isim üzerinden İslâm’ı bozmak için yeni bir şeytanlık… Hanefiler umumiyetle imanî …

Devamı

Geleceğin dünyasını seferîler inşa edecektir

Allah Teâlâ’nın “Fa’âl” (İş yapan) olmasından insanlar marifetleri oranınca nasiplerini almışlardır. Marifetin en üst seviyede tezahür ettiği Hazreti Muhammed sallellahü aleyhi ve sellem, çalışkanlık ve gayrette, Rabbinin direktifiyle zamanı en güzel biçimde kullanmıştır. “Bir işi bitirince hemen diğerine koyul” (İnşirah 94/7) ilahi buyruğu Hazreti Muhammed sallellahü aleyhi ve sellem’e döngüsel …

Devamı

İmam Matüridi’yi modernizme alet ediyorlar

Kendi kavramlarını kullanamayan ve aşağılık kompleksi ile batılı olmayı ilmiliğin örtüsü yaparak “…sellik” falan filan uydurukça batı dili ve felsefesi ile dünyanın en büyük kelam alimlerinden İmam Matüridi’yi anlatmaya kalkışmak tek kelime ile tam bir hezeyan. İmam Matüridi’yi sadece akıl-irade üzerinden anlatmak İmam’ı ‘akılcıların’ dayanağı yapmaktır. Ve bu hal sulandırmanın …

Devamı

İyiliği Emredebilmek Özgüven İster!

Resulullah sallallahü aleyhi ve sellem, emr-i bilmarufu yerine getiren kimselere yaptıkları görevin ulviliğinden dolayı dokunulmazlık alanı biçmiş ve onların hayatına kast edenlerin yaptığı günahı nasıl bir suça denk gördüğünü sorulan soru üzerine şu hadisinde dile getirmiştir: “Kıyamet gününde insanların en şiddetli azaba çarptırılacak olanları, peygamberlerini ve emribilmaruf nehyianilmünker görevini yapanları …

Devamı

Matüridilikten Laiklik Çıkarma Çabaları

Kim ne derse desin, bu ülkede İslam’la doğrudan veya dolaylı biçimde ilişkili olmayan mesele yoktur. Nüfusunun ezici çoğunluğunu müslümanların oluşturduğu bir ülkede esasen bu şaşılası bir husus değil. Böyle olduğu için İslam’la, onun itikadî ve amelî esaslarıyla başı çok hoş olmayanlar dahi ona bigâne kalamıyor. Hatta dine hayli mesafeli durmayı …

Devamı

Çağdaş kadının annelikle imtihanı

Anne, adına “Ana gibi yar olmaz” sözüyle tarihe not düşülen… “Ağlarsa anam ağlar gerisi yalan ağlar” sözüyle samimiyetin ve bağlılığın sembolü kılınan… “Cennet anaların ayakları altındadır” kutlu sözüyle kıymetin ve itibarın mihengi haline getirilen… “Onlara öf bile demeyin…” hitabıyla ilahî himayeye mazhar olan… İşte böyle kutlu bir varlık anne… Bugünlerde …

Devamı

Şirk ve Heva Dini Deizm

  Günümüzde adeta bir mantar gibi yaygınlaşan “deizm” toplumda kendiliğinden oluşan türden bir mantar değildir. Sekülerizm ile paralel olarak ortaya çıkan liberal, demokratik ve laik ortamda türeme zemini bulan bir çeşit kültür mantarıdır. Onun üretimini yapmak isteyen yerli ve yabancı yatırımcılar ise gerek medyası gerekse eğitim sistemi ile onun yetişmesi …

Devamı