Ana Sayfa / Seçkin İçerikler

Seçkin İçerikler

Merhum Olcay Yazıcı’yı Nidayi Sevim’e sorduk

12 Eylül 2010, şiiriyle, duruşuyla edebiyatımızda önemli bir yeri olan Olcay Yazıcı’nın ölüm tarihi. Altıncı ölüm yılı dolayısıyla rahmetliyi, kendisini yakinen tanıma şansına erişen Nidayi Sevim Bey’le konuşalım istedik. Yalnızca şiiriyle değil yaşantısıyla da örneklik teşkil eden Olcay Yazıcı’nın ruhu şad olsun. Nidayi Sevim’e de gösterdiği nezaket ve incelik dolayısıyla …

Devamı

M. Şevket Gökşan Hocamız ile konuştuk

İmanın kalesi Erzurum’un ilim ve irfan öncülerinden Muhterem Muhammed Şevket Gökşan Hocamız ile Erzurum’da vesile oldukları ve öncülük ettikleri hayırlı hizmetleri konuştuk. Muhterem M. Şevket Gökşan Hocam faaliyetlerinize geçmeden önce, bu çalışmaları yaparken ki başlıca düsturunuzuzu sorarak başlamak istiyorum.  Bizler Erzurum’a geldiğimiz 2002 yılı tarihinden itibaren, Devlet-i Ali’nin son şeyhülislamlarından …

Devamı

Yaralı Kuş Ve Hazreti Süleyman Kıssası

Bir gün yaralı bir kuş Hazreti Süleyman aleyhis selam’a gelerek, kanadını bir dervişin kırdığını söyler. Hazreti Süleyman, dervişi hemen huzuruna çağırtır. Ve ona sorar; “Bu kuş senden şikâyetçi, neden kanadını kırdın?” Derviş kendini savunur; “Sultanım, ben bu kuşu avlamak istedim. Önce kaçmadı, yanına kadar gittim, yine kaçmadı. Ben de bana …

Devamı

İlahi hamdini sözüme sertâc ettim.

İlahi hamdini sözüme sertâc ettim. Zikrini kalbime mirac ettim. Kitabını kendime minhâc ettim. Ben yoktum var ettin; varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bikarar ettin. İnayetine sığındım kapına geldim, Kulluk edemedim affına geldim. Şaşırtma beni doğruyu söylet, neşeni duyur hakikati öğret. Sen duyurmazsan ben duyamam, Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen …

Devamı

Gel Dosta Gidelim Gönül

Bir nazarda kalmayalım Gel dosta gidelim gönül Hasret ile ölmeyelim Gel dosta gidelim gönül Bu dünyaya kalmayalım Fanîdir aldanmayalım Bir iken ayrılmayalım Gel dosta gidelim gönül Biz bu cihandan göçelim Ol dost iline uçalım Arzu hevâdan geçelim Gel dosta gidelim gönül Ölüm haberi gelmeden Ecel yakamız almadan Azrail hamle kılmadan …

Devamı

Abdullah Taylan Hocamız ile konuştuk

Kahramanmaraş Ülfet Vakfı ve Farukiyye Medresesi kurucusu muhterem Abdullah Taylan hocamızla vakıf bünyesinde gerçekleşştirdikleri ilmi faaiyetleri konuştuk. Muhterem hocam Kahramanmaraş’taki tedrisat faliyetleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Farukiyye Medresesi Cumhuriyet tarihinde Kahramanmaraş‘ta kurulmuş ilk medresedir. 1994 tarihinde kurulan 1996’de vakıf çalışmaları bünyesinde resmiyete geçen medresemiz, 28 Şubat zulmü dolayısıyla hizmetine 2006 …

Devamı

Mehmet Mazak’tan güzel bir eser

İnsan demek, şehir demektir der William Shakespeare. Şehir kuran bir medeniyetin mirasçıları olarak bizler tarihsel birikimimizi müzeleştirip haps ederek hayattan koparmak yerine şehri kuran değerler sistemini, varlık şuurunu, mekân ilişkisini doğru anlayıp yaşadığımız hayata dair uygun çözümleler üretmek zorundayız der rahmetli Akif Emre. Bilge Mimar Turgut Cansever, şehre dair derinlik, …

Devamı

Gitti eyvah gitti Seydâmız bugün

Battı ilmin göklerinden bir Hilâl Kapkaranlık oldu dünyâmız bugün. Kaplamış dergâhı târifsiz melâl, Kâbus oldu sanki rûyâmız bugün. Bir elemdir kalbi içten yâreler Kanla dolmuş gönlümüzde yâreler Dîdemizden kanla aktı katreler, Hûna döndü gözde deryâmız bugün. Medreseyle Tekkenin ervâhını Mezcedip birleştirirdi râhını İşte böyle tesis etti câhını Bitti HÂLÎ bitti …

Devamı