Ana Sayfa / Seçkin İçerikler

Seçkin İçerikler

Abdullah Taylan Hocamız ile konuştuk

Kahramanmaraş Ülfet Vakfı ve Farukiyye Medresesi kurucusu muhterem Abdullah Taylan hocamızla vakıf bünyesinde gerçekleşştirdikleri ilmi faaiyetleri konuştuk. Muhterem hocam Kahramanmaraş’taki tedrisat faliyetleriniz hakkında bilgi verebilir misiniz? Farukiyye Medresesi Cumhuriyet tarihinde Kahramanmaraş‘ta kurulmuş ilk medresedir. 1994 tarihinde kurulan 1996’de vakıf çalışmaları bünyesinde resmiyete geçen medresemiz, 28 Şubat zulmü dolayısıyla hizmetine 2006 …

Devamı

Mehmet Mazak’tan güzel bir eser

İnsan demek, şehir demektir der William Shakespeare. Şehir kuran bir medeniyetin mirasçıları olarak bizler tarihsel birikimimizi müzeleştirip haps ederek hayattan koparmak yerine şehri kuran değerler sistemini, varlık şuurunu, mekân ilişkisini doğru anlayıp yaşadığımız hayata dair uygun çözümleler üretmek zorundayız der rahmetli Akif Emre. Bilge Mimar Turgut Cansever, şehre dair derinlik, …

Devamı

Gitti eyvah gitti Seydâmız bugün

Battı ilmin göklerinden bir Hilâl Kapkaranlık oldu dünyâmız bugün. Kaplamış dergâhı târifsiz melâl, Kâbus oldu sanki rûyâmız bugün. Bir elemdir kalbi içten yâreler Kanla dolmuş gönlümüzde yâreler Dîdemizden kanla aktı katreler, Hûna döndü gözde deryâmız bugün. Medreseyle Tekkenin ervâhını Mezcedip birleştirirdi râhını İşte böyle tesis etti câhını Bitti HÂLÎ bitti …

Devamı

Edebiyatçı yazar Fahreddin Bozdağ vefat etti

Eyüp Sultan Sibyan Mektebi sorumlusu Dr. Mehmet Emin hoca bir gün Eyüp Sultan Mezarlığı’da dolaşırken Bediüzzaman Hazretlerinin talebesi Zübeyir Gündüzalp’in mezarı başında sanki içi sökülürmüşçesine hıçkırıklarla ağlayan bir adam görür. Bu güzel adam o kadar samimi bir şekilde ellerini açmış ve dua etmektedir ki Mehmet Emin hocamız onun bu samimi …

Devamı

Vakt girince yer bize mescit olur

Bay-u geda, hep bu yönde buluşur Tam eşitlik; işte böyle oluşur. Kamburluk işten değil, aşktan imiş Huşu’a bak! Sanki kalpler tutuşur. Müslim olan hep öğünsün! Bin şükür: Vakt girince yer bize mescit olur. Çatlasa da seyreden ehl-i küfür; Bizlere havz-ı huzur, mi’rac olur. Nasrullah Hacımüftüoğlu

Devamı

Yaralı Kuş

  Bir gün yaralı bir kuş Hazreti Süleyman aleyhis selam’a gelerek, kanadını bir dervişin kırdığını söyler. Hazreti Süleyman, dervişi hemen huzuruna çağırtır. Ve ona sorar; “Bu kuş senden şikâyetçi, neden kanadını kırdın?” Derviş kendini savunur; “Sultanım, ben bu kuşu avlamak istedim. Önce kaçmadı, yanına kadar gittim, yine kaçmadı. Ben de …

Devamı

EDEBNAME

Edebdir ki müeddeb eylemiştir nev-i insanı, Edebdir ki mukarreb eylemiştir ehl-imanı. Edeb dergah-ı Hak’de rütbe-i insan-ı kamildir, Edeb ilm-i hakikatte verir ervaha irfanı. Edebdir alem-i ma’nada fikr u zikre serçeşme, Düşün ki ehl-i halden eyledi Kıtmir-i hayvanı. Edebden bi nasib olmak cehalet ehlinin hali, Edebsizlik peşiman eyledi İblis-i şeytanı. Edeb …

Devamı