Ana Sayfa / Yazarlar / Mehmet Sürmeli

Mehmet Sürmeli

Yazarımız Dr Mehmet Sürmeli’nin yazı arşividir.

Menfaat karşılığı ayetleri satanlar

“Ayetleri satmak” ifadesi, belirli bir menfaat karşılığında hakikatten vaz geçmek, hakkı kişilerin konumuna göre ifade etmek, bilgiyi dünyevi çıkarlara dönüştürmek, siyasetin ve gücün karşısında doğruyu söylememek için kullanılan bir deyimdir. Bir takım süfli nedenlerle hakkı batılın seviyesine indirmek veya batılı hakkın seviyesine çıkarmaktır. Ayetleri satanlar Bu ifadeleri Yüce Allah hiçbir …

Devamı

Hicret Bir Darü’l İslam Arayışıdır

İslâm dininin siyasi talepleri dinin tevhidilik prensibinin zorunlu sonucudur. Eğer din hayata müdahil olmaz yönetim işini zalimlere veya vahiyle hareket etmeyen kurumlara bırakacak olursa, emir alanının Allah’a tahsis edilmesi gerçekleşmediği için şirk ortaya çıkmış olur. Şirkin bu türüne siyasal şirk denilir ki en büyük temsilcisi Firavun ve onun gidişatını benimseyen …

Devamı

Yöneticilere Nebevi Tavsiyeler

Allah celle celalüh, insanlığa gönderdiği dinin hayata hâkim olmasını istemiştir. Dininin ve peygamberlerinin mahkûm olmasını istemediğini mealen şu ayetle açıklamıştır: “Allah, müşrikler beğenmeseler de (kendi) dinini bütün dinlere (hayat tarzlarına) üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile göndermiştir.” [1] Hz. Âdem aleyhis selam’dan Hz. Muhammed sallellahü aleyhi ve …

Devamı

Müslümanların bir hareket fıkhı var mı?

İslam geldiği andan itibaren insanların sorunlarına çözümler sunmuştur. İslâm, Mekke’de Mekkî çözüm, Medine’de de Medeni çözümdür. İtikâdi alan başta olmak üzere insanların hayatlarının genişlik alanlarındaki bütün problemlere müdahale edip çözüme kavuşturan dinimiz, kıyamete kadar zuhur edebilecek olayların çözümü için ya birebir, ya da genel ilkeler koyarak çözüm yolunu göstermiştir. Kimsenin …

Devamı

Şehid Seyyid Kutup Üzerine Bir Değerlendirme

Şehid Seyyid Kutup, Müslümanlığının ciddiyetini fark eden herkesin düşünce dünyasına olumlu katkılarda bulunmuştur. Nimeti takdis kabilinden itiraf etmeliyiz ki onun sayesinde; eserleriyle, konuşmalarıyla, çalışmalarıyla, kıyamıyla, duruşuyla ve şehadetiyle milyonlarca kişi ölüm uykusundan uyanmıştır. İslâm’ın bir dünya görüşünün olduğunu ve bütün sistemlerden ayrı bir sisteminin varlığını insanlar Şehid’den öğrenmiştir. Yoldaki İşaretler, …

Devamı

Dr. Mehmet Sürmeli Hocanın yeni kitabı çıktı

Hazreti Âdem’den Peygamber Efendimiz’e kadar ki ilâhi dinin gönderiliş amacı din, akıl, mal, can ve nesil-namus emniyetini garanti altına almaktır. Şayet bu emniyetler bir yerde garanti altına alınabiliyorsa orası Müslümanların “medinesi” olmaya hak kazanmıştır. Peygamberler ve Peygamberimiz böyle bir esenlik/ selam yurdu kurabilmek için gece gündüz cihad etmişlerdir. Kimi peygamber …

Devamı

Hazreti Ömer nasları uygulamadı diyenlere

Hükümlerin illetini bilmeden veya illetleri karıştırmak suretiyle, “Hazreti Ömer de nasları uygulamamıştır” diyerek Kur’an’ın lafızlarını hafife almak ve modern hayat tarzına meşruiyet alanı açmaya çalışmak ilmî bir anlayış değildir. Sahâbeyi tek tek ve çok yönlü olarak araştırdığımızda görürüz ki, Hazreti Ömer, sahâbe içerisinde en iyi Kur’an bilenlerdendir. Onun Kur’an bilgisi; tilâvet …

Devamı

Ruhumuzun takviyesi teheccüd namazı

Gecenin sükûna erdiği vakitte uykudan kalkıp Allah rızası için ibadet etmesi, Kur’an tilaveti yapması, tesbihatta bulunması ve dua ederek insanın rabbiyle iletişim kurması ve bunu hayatının her gününe yayarak içselleştirmesi kişinin yetişmesine, ruhen olgunlaşmasına, sabır ahlakı kazanmasına, küfre karşı direncinin artmasına ve gönül dünyasının aydınlanıp basiretinin açılmasına yardımcı olur. Bu …

Devamı

Bize cihadı unutturamayacaklar

Şu hakikatin bilinmesi gerekir ki cihad, İslâm’ın muhkem farzlarından birisidir. Kur’an ve Sünnet’te konuyla alakalı yüzlerce ayet ve hadis vardır. Dinin ayakta kalması ve gelecek nesillere taşınması cihadla mümkün olduğu için diğer ibadetlerden daha önemlidir. Cihad farzdır Diğer ibadetlerin uygulama alanları bulabilmesi cihada bağlıdır. Hâl böyleyken, İslâm düşmanlarının etki alanına …

Devamı

Tesettür özgürlüğün sembolüdür

Biz bu bu başlık altında kölelik ve cariyelikle ilgili derin bilgiler vermeyeceğiz. Çünkü konumuz bu değildir. Şunu da unutmayalım ki İslâm köleliği icat etmemiştir. Savaşların getirdiği bir sonuç olarak tarihte hazır bulmuş ve terbiye etmiştir. Ona ayrı bir statü kazandırmıştır. Ayrıca, özgürlük esas olduğu için bu yolu da açık tutup …

Devamı