Ana Sayfa / Çocuk Terbiyesi / Evlilikte mutlaka bilinmesi gerekenler

Evlilikte mutlaka bilinmesi gerekenler

Ahlaki denklik evliliğin devamını sağlayan en önemli ilkedir.

Ahlakın olmadığı ne birey, ne aile, ne de toplumun ayakta durması ve huzurlu olması mümkün değildir. Peygamber Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem, yuvanın kurulmasındaki seçenekleri saymış ve bizleri doğru tercih noktasında yönlendirmiştir.

Ahalaki güzelliğe önem verin

Şu tavsiyesi çok önemlidir: “Kadın ancak dört özelliği sebebiyle nikâhlanılır. Malı için, asaleti için, güzelliği için ve dini için. Siz dini(ni mükemmel)  yaşayanı tercih edin ki mutlu olasınız.” (1)

Ahlakın önemini daha da öne çıkaracak biçimde Resulullah sallellahü aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Kadınlarla sadece güzellikleri için evlenmeyiniz. Güzellikleri tamamen yok olup gözden düşebilir. Onlarla, kendilerini azdırıp şımartacak malları nedeniyle de evlenmeyiniz. Fakat dinleri/ahlaki güzellikleri sebebi ile evleniniz.” (2)

Evlilik kurumunu iman ve ahlak temelleri üzerine oturtan Resulullah sallellahü aleyhi ve sellem, kadınlara karşı kaba davranmayı şiddetle yasaklamıştır. Onlara vurmayı, yüzlerine karşı ayıplamayı ve evde bile olsa onlara küsmeyi reddeden (3) Peygamber Efendimiz,“Kadınları önce dövüp gün sonunda da (yüzsüzce) cinsel beraberlik kurmak isteyen erkekleri şiddetle kınamıştır.” (4)

Kendisi de hanımlarından hiç birisine el kaldırmayarak ümmetine en büyük sünnetlerinden birini koymuştur. (5)

Evlilikte ölçüler

Hatta kadınlara kaba davranıp dayak atmayı zulüm sayan ve bu tip kaba erkeklerle evlenilmeyeceğini belirten Resulullah sallellahü aleyhi ve sellem, Fatıma binti Kays örneği üzerinden bizleri de uyarmıştır.

Fatıma binti Kays, Peygamberimize gelerek kendisiyle evlenmek isteyen taliplerinden bahsedip O’nun görüşünü almak istemiştir. Peygamberimiz, dünürlerinin kimler olduğunu sorunca, Ebu Cehm, Muaviye b. Ebi süfyan ve Üsame b. zeyd ‘in adlarını vermiştir. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem; “ Ebu Cehm’in elinden sopası düşmez; seni döver. Muaviye ise parası pulu olmayan, evi geçindirmekte zorlanacak birisidir. Sen Üsame ile evlen” (6) buyurmuştur.

Hz. Üsame ile evlilik yapan Fatıma bt. Kays, böyle bir evlilikten çok memnun kalmıştır. (7) Böylece Resulullah, hem irşat görevini yapmış hem de evlilikteki ölçüsünü bizlere bildirmiştir.

Nezaketli olmak sünnettir

“Müslümanların iman bakımından kâmil olanlarının ve ahlaken en güzel olanlarının aile fertlerine en nezaketli davrananlar.” (8)

Olduğuna atıfta bulunan Peygamber Efendimiz, “Kişinin hanımının ağzına verdiği lokma sebebiyle bile sadaka sevabı alacağını” (9) söylemiştir. Söylediklerini önce kendisi uygulayan Peygamberimiz, kibarlık ve narinlikte kadınları eyeği kemiğine teşbih etmiş ve şu uyarıyı yapmıştır: “Kadınlar eyeğ kemiği gibidirler. (Yaratılışına baskı yaparak) doğrultmak isterseniz onları kırarsınız. Fıtratına müdahale etmezseniz onlardan istifade edersiniz.” (10)

Bu hadislerin bazı tariklerinde teşbih edatı kaldırılmıştır. Belagat sanatının inceliklerini ifade eden bu farklı söylemleri bilmeyen usulsüz Müslüman feministler(!), farklı rivayetlerden yola çıkarak bir sürü lüzumsuz beyanda bulunmuşlardır.

İslâm düşmanlarına fırsatlar vererek yeni polemik alanları oluşturmuşlardır. Onlara sadece metodoloji ve belagat okumalarını;  indirgemeci, kompleksli bir dille konuşmamalarını tavsiye ederiz.

Onlar kristal gibdir

Hanımlarını ve tüm kadınları Resulullah sallellahü aleyhi ve sellem, narinlikleri ve hassaslıkları nedeniyle kristallere benzetmiştir. Dünyada böyle bir benzetmeyi yapan ikinci bir kimse yoktur. Kristalin ne olduğunu ve onu korumanın inceliğini bilen insanlar Peygamberimizi daha iyi anlayabilirler. Anlayışlarını eşlerine sevgi ve saygı olarak yansıtabilirler.

Bera b. Malik ve Enceşe gibi bazı sahabiler, şiir okumada ve recez söylemede maharet kazanmış kimselerdir. Develer, onların uyumlu şiirleri ile ritim tutarlar ve zaman zaman üzerlerinde kadınlar olduğu halde koşarlardı. Onların bu durumunu gören Hz. Muhammed sallellahü aleyhi ve sellem, şiir okuyan bu sürücülere şöyle diyerek hanımları taltif etmiş ve tüm insanlığa onların ne olduklarını tarif etmiştir: “Ey Enceşe yavaş olunuz! Kristalleri incitirsiniz.” (11)

Eşlerini incitmeme hususunda da bizlere örnek olan Peygamberimiz, sevgisinin bir tezahürü olarak onların eğitimleriyle de yakından ilgilenmiştir. Doğal hastalık durumlarında bile onların morallerini yüksek tutmuş, onları yanından ayırmamıştır. (12)

Bu durumda Kur’an-ı Kerim okuyamayan annelerimize Peygamber Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem Kur’an-ı Kerim okumuştur. O’nun bu uygulamasını eşleri Hz. Ayşe ve Hz. Meymune şöyle anlatmışlardır: “Biz hayızlı olduğumuzda Resulullah, başını göğsümüze kor ve bize Kur’an okurdu.” (13)

Hastalık hallerinde eşlerini rahatlatan Hz. Muhammed sallellahü aleyhi ve sellem, bu uygulamasıyla doğal hastalık durumlarında eşlerinin odalarını ayıran Yahudilerin yaptığı kaba uygulamaların ne kadar yersiz ve yaratılışa aykırı olduğunu insanlığa göstermiştir.

Ahlaki denklik mühimdir

Kadınlara karşı erkeklerin, erkeklere karşı da hanımların nezaketli davranması ahlaki bir davranıştır.

Kibarlık her zaman güzel olmakla beraber evlilikte daha da güzeldir.

Konuyla ilgili sünnetten onlarca örnek bulmak mümkündür. Fakat evlilikteki ahlaki denkliği sadece kibarlığa da indirgememeliyiz. Daha önemli olan cinsel alandaki ahlaki denkliktir. Kur’an cinsel alandaki ahlaki denkliği şöyle dile getirmiştir: “Zina etmiş erkek, ancak zina etmiş olan veya Allah’a ortak koşan bir kadınla; zina etmiş kadın ise, zina etmiş olan veya Allah’a ortak koşan bir erkekle evlenebilir. Bu (tip bir evlilik), mü’minlere haram kılınmıştır.” (14)

Ayetin nüzul ortamında fakir Müslümanların Mekkeli ahlaksız kadınlarla evlenmek istemeleri vardır. Kureyş Kabilesi’nin zengin müşrikleri cariyelerine para karşılığı fuhuş yaptırıyorlardı. Bu kadınlar kendilerini, evlerine bayraklar asarak halka teşhir ediyorlardı.

Mekke döneminde devlet kuramayan Peygamber Efendimiz, bu çirkin gidişatı önleyememişti. Medine’de İslam devleti kurulduktan sonra, yoksul Müslümanlar Mekkeli bu kadınlarla evlenmek istediler. Kur’an bu ayetle onlara cevap vermektedir. (15)

İbretli bir denklik

Zinâkâr kadınlarla ve erkeklerle evlenmek bu ayetle yasaklanmıştır. Yukardaki ayet, daha sonraki muhataplarına da hayatında zina olan kimselere karşı evlilikte temkinli olmalarını emretmektedir. Şu ayette buyurulduğu gibi kötüler/zinâ

kârlar, iffetli/namuslu kimselerin dengi değildirler: “Kötü kadınlar, kötü erkeklere, kötü erkekler ise kötü kadınlara; temiz kadınlar temiz erkeklere, temiz erkekler de temiz kadınlara yaraşır. İşte bu temiz olan, (iftiracıların) söylediklerinden çok uzaktırlar. Kendileri için bağışlanma ve güzel bir rızık vardır.” (16)

Ayetten anlaşılan; eş seçiminde iffetli olanı aramanın şart olduğudur.

Esefle belirtelim ki toplumumuzda bekâret, iffet ve namus kızlarda aranmaktadır. Bu arayış doğru olmakla beraber eksiktir. Aile reislerinin çocuklarını evlendirirken erkeğin iffeti, namusu ve cinsel ahlakı konularında da derin araştırmalar yapmaları elzemdir. Aksi bir durumda, meydana gelen alışkanlıklar yeniden avdet ederek yuvaların yıkılmasına neden olabilir.

İffetli kadınları namussuz erkeklere denk görmeyen Peygamber Efendimiz; “Sopa cezası ile cezalandırılan zinâkâr bir erkek ancak k

endisi gibi biri ile evlenebilir. (İffetli hanımlar onların denkler değildir.)” (17) hadis-i şerifi ile konuyu neticeye kavuşturmuştur.

Evlilik hayatını inşa ederken bu ayet ve hadislere göre aileye anlam vermek huzurun ve geleceğin teminatıdır.

Dr. Mehmet Sürmeli/ DinKulturuAtolyesi.com

DİPNOTLAR

1 Ebu Davud, Nikah, c.II, s.540

2 İbni Mace, Nikah, H.no:1859, c.I, s.597

3 Ebu Davud, 6, Nikah, 42, H.no: 2142, c.II, s.606

4 Buhari, 67, Nikah, 93, c.VI, s.153; İbni Mace, Nikah, 51, H.no: 1983, c.I, s.638

5 İbni Mace, Nikah, 51,H.no: 1984, c.I, s.639

6 Ebu Davud, 7, Talak, 39, H.no. 2284, c.II, s.713

7 Beyhaki, 121, Nikah, H.no: 13781, c.VII, s.220

8 Ahmed, Müsned, c.VI, s.47

9 Buhari, II, İman, 41, c.I, s.20; Ahmed, Müsned, c.IV, s.126

10 Abdurrezzak, Musannef, H.no: 10391, c.VI, s.173;Ahmed, Müsned, c.VI, s.204

11 Darimi, İsti’zan, Beyrut, 1997, H.no: 2702, c.II, s.382; Hakim, Müstedrek, c.III, s.330

12 Beyhaki, Büyu’, H.no:11052, c.VI, s.23

13 Ahmed, Müsned, c.VI, s.259; el-Humeydi, Abdullah b. Zübeyir, Beyrut, trsz, c.I,  s.149

14 Nur 24/3

15 Mukatil b. Süleyman, Tefsir, c.II, s.408;Zemahşeri, Keşşaf, c.III, s.207

16 Nur 24/26

17 Ebu Davud, 6, Nikah, 5, H.no: 2052, c.II, s.543

Hakkımda dinkulturuatolyesi

Şunlara Gözat

Alimler bu kısaltmaları hoş karşılamıyor

İmam Nevevî, Sahîh-i Müslim’e yazdığı şerhin mukaddimesinde şunları söylemektedir; “Hadis yazan bir kişinin Lafza-i Celâl’e …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir