TEVHİT VE VAHDET

Yanıyor âlem-i İslam, her köşesinde vahşet
Virane olmuş evler, korku, terör ve şiddet
Fitne ağını örmüş, tefrika kol geziyor
İzzet, onur yer yeksan, ayyuka çıkmış dehşet.

Kin öfke ve ihtiras, bilinçleri kör etmiş
Cehalet ve esaret vicdanları kirletmiş
Bir yandan dış mihraklar öbür yandan iç savaş
Senlik, benlik davası zihinlerde yer etmiş

Körelmiş iman ruhu, uhuvvet yara almış
Ahlâk, namus, değerler yırtılmış kara almış
Mezhep meşrep kavgası İslam yerine kaim
Tevhît maziden bir süs, Vahdetin vâhı kalmış

Afetler hep ardarda, esiyor kızıl rüzgar.
İpi kırık gerdanlık, incileri târümâr
Mermerlerin üstünde hoplayıp zıplamada
Her yer feryâdü figan, her köşede âh ü zâr

Bir zamanlar Endülüs Batıda nur saçardı
Şam Şerifti, Bağdat Selam, San’a’da hikmet vardı
Mâverâü’nnehir alimlerin yurduydu
Kara Afrika’da yüzler İslam ile ağardı.

Ayağa kalk ey Müslüman, bitsin artık bu zillet
Tefrikadır bir toplumu süründürecek illet
Vahdet, kardeşlik ve dayanışma ruhuyla
Tevhît Sancağı altında kenetlensin bu millet.

Gaflet haram, sefalet yok, atalet yasak sana
Hak yolda bütünleşmek yakışır ancak sana
“Eşiddâü ‘ale-l küffar Ruhemâü beynehüm”
Diye yol gösteriyor Kadir-i Mutlak sana.

Rasulüllah’ın yolunda tevhit ve vahdet ile
Müslüman Âmentüsünü getiriyoruz dile
İslam tam yaşanırsa insanlık dirilecek
Hakk’a hesap vereceğiz, gerisi boş, nafile

Hasan Hüsnü SULA

Hakkımda dinkulturuatolyesi

Şunlara Gözat

Bir güzel insandı Dr Emin Acar

Kelimenin tam anlamıyla güzel bir insandı… Sureti de güzeldi, sireti de güzeldi… O Hacı Bayram …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir