Suretten gel sıfata, onda mana bulasın
Hayallerde kalmagıl, erden mahrum kalasın

Bu yolda acayib çok, sen acebe aldanma
Acayib anda ola dost yüzünü göresin

Aşk kuşağın kuşangıl, dostun yolunu vargıl
Mücahede çekersen müşahede göresin

Bundan aşkın şehrine üç yüz deniz geçerler
Üç yüz geçüben yedi tamu bulasın

Yedi tamuda yangıl, her birinde kül olgıl
Vücudun orda kogıl, ayrık vücut bulasın

Hakikattır hak şarı yedidir kapıları
Dergahında yazılıdır girip kudret göresin

Evvelki kapısında bir kişi olur orda
Sana eydür, beri gel, olmaya ki varasın

İkinci kapısında iki arslan vardır orda
Niceleri korkutmuş, olmasın ki korkasın

Üçüncü kapısında üç evren vardır orda
Sana hamle ederler, olmasın ki dönesin

Dördüncü kapısında dört pirler vardır orda
Bu söz sana rumuzdur, gör ki delil bulasın

Beşinci kapısında beş ruhban vardır orda
Türlü meta satarlar, olmasın ki alasın

Altıncı kapısında bir huri oturur orda
Sana eydür gel beri, olmaya ki varasın

Çün sen anda varasın, o huriyi alasın
Bir vayadan ötürü yolda mahrum kalasın

Yedinci kapısında yediler oturur orda
Sana derler, kurtuldun, gir dost yüzün göresin

Çün içeri giresin dost yüzünü göresin
Enel Hak şerbetini dost elinden içesin

Şu dediğim sözlerim vucuttan taşra değil
Tefekkür kılar isen cümle sende bulasın

Yunus işbu sözleri Hak varlığından söyler
İster isen kânını miskinlikte bulasın.

 

Yunus Emre

Hakkımda dinkulturuatolyesi

Şunlara Gözat

NURLU MÜCAHİD

“Gitme ey yolcu, beraber oturup ağlaşalım.   Elemim bir yüreğin kârı değil paylaşalım.”                               Mehmet …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir