Ana Sayfa / Yazarlar / Aydın Başar / Allah Sevgisi Testi

Allah Sevgisi Testi

 

allah-sevgisi-testi-din-kulturu

Ben Allah’ı çok seviyorum” diyen bir insan gerçekten de O’nu çok seviyor mudur?

Biz kendi içimizdeki Allah sevgisini test edebilir miyiz?

Biz gerçekten de Allah’ı seviyor muyuz?

Bunu anlamak için kendi kendimize şu testi uygulayabiliriz:

Süünnete ittiba

Bu testin ilk sorusu şudur: “Efendimize itaat ediyor muyum?”

Hayat kitabımız Kur’an-ı Kerim’e göre Allah sevgisinin ispatı Resule itaat ile mümkündür. Kur’an-Kerim Yüce Allah’ı sevmenin ön koşulu olarak bize bu kıstası sunmuştur. (Bkz; Âl-i İmran, 31) İtaat ise ancak tabi olmayla mümkündür. Ayetleri tarihi bir perspektife hapsedemeyeceğimize göre, Efendimiz aleyhis selatü ve selam’a itaat her devirde olmalıdır. Bu da ancak sünnete ittiba ile mümkündür.

Kur’an-ı Kerim’e göre Yüce Allah’a ve Resulüne itaat etmeyenin tüm işleri boşa gitmiştir. (Bkz; Muhammed, 33) Yani sünnete ittiba etmeyenlerin amelleri de boştur. İman eden bir kimsenin Kur’an’a ve onun işaret ettiği sünnete ittibadan başka ikinci bir yolu yoktur.

aydin-basarİslam’ın değerler bütünü

Yüce Allah’ı sevip sevmediğimizi anlamanın bir başka yolu da şudur:

Kendimize şu soruyu sorarız: “Yüce Allah’ın Rab olduğunu kabul ederek O’nun bildirdiği ahlakî ve hukukî ilkelerin tamamını benimsiyor muyum?

İslam’ın değerler dünyası, yani İslam fıkhı veya hukuku, ya da başka bir ifadeyle İslam’ın şeriatı veya anayasasıyla aramız nasıl?

Eğer İslam hukukunu, fıkhını ve ahlakını bütün kalbimiz ile benimsemiyorsak sevgimizde samimi olduğumuzu iddia edemeyiz. Yüce Allah’ı sevdiğimizi iddia ediyor ancak diğer taraftan Yüce Allah’ın hükümlerine razı olmak hususunda kem küm ediyorsak, o zaman bizim sevgi iddiamız boş bir iddiadır ve düpedüz yalandır.

İslam’ın bütününü benimsemek

Yüce Allah’ı seven bir kimsenin O’ndan gelen bütün değerleri benimsemesi şarttır.

Yüce Allah’ı sevip de O’nun nizamını sevmemek düşünülemez.

Yüce Allah’ı seven insan, O’nun Kur’an’da bildirdiği ahlakı, ahkâmı, nizamı, düzeni mutlaka benimser.

Yüce Allah’ı seven kimse O’nun “Rab” ismini bilir ve O’nu hayatın her alanında düzen koyucu ve terbiye edici olarak kabul eder.

Ki İslam’ın ahlak yoğuruculuğu görevi de Yüce Allah’ın bu isminden kaynaklanır.

Müslüman olduğunu söyleyen insanlar gizli bir ateizm hastalığına kapılmak istemiyorlarsa, Yüce Allah’ın Rab ismini yeniden düşünmeleri gerekiyor.

Kendimizi kandırmayalım

Yüce Allah’a inandıklarını ve O’nunla sevgiye dayalı özel bir ilişkilerinin olduğunu iddia edenler O’nun Kur’an’daki vasıflarından biri olan “Rab” oluşunu; yani O’nun kural koyucu, düzen verici, nizam verici olduğunu görmezden geliyorlarsa, bu onların maalesef farkında olmadan hevalarını ilah edinme durumunda olduklarını gösterir.

Bu da Yüce Allah’ın egemenlik alanını tanımamak anlamına geldiğinden, bir çeşit inançsızlık hastalığıdır.

Mümin ise Yüce Allah’ın “Rab” ismini inkâr etmez. O’nu düzen koyan, nizam veren ve terbiye eden yegâne İlah olarak kabul eder.

Rab ismi önemlidirbediuzzaman-4

Efendimize yapılan tekliflere baktığımızda eğer Efendimiz “Rab” olmayan bir ilahtan bahsetseydi müşriklerin onu başlarına taç yapacaklarını söyleyebiliriz.

Fakat Efendimiz adalet ve ahlak ilkelerinin kaynağının Rab olduğunu söylediği için, zalimler ve ahlaksızlar ona karşı savaş açmıştır.

Onlar hukuk ve yönetim alanından bahsederken “Rab” ismini duymaya bile tahammül edemiyorlardı.

Müşrik zihniyetine sahip insanların, dünyevî işlere karışmayan, ahirete hapsedilmiş bir ilah ile -yani seküler bir ilah anlayışı ile- problemleri yoktur.

Onların dinle olan asıl problemleri ilahın “Rab” olmasından kaynaklanır.

Çünkü “iyi” ve “kötü”nün bilgisini Rab’den almayı kabul ettiklerinde, özgürlük alanlarının kısıtlanacağını, heva ve heveslerine göre azgınca yaşayamayacaklarını bilirler.

Aydın Başar/ DinKulturuAtolyesi.com

Hakkımda dinkulturuatolyesi

Şunlara Gözat

İşte İmam Hatip Okulları bu ruhla açılmıştı

Merhum Yahyalılı İpek Hoca, Yahyalı İmam Hatip Lisesi inşaatı esnasında inşaatın tamamlanması için Kurban Bayramı’nda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir