Ana Sayfa / İyi Haberler / İstikamet Yazıları / Bu konuda mazaret üretmeyin!

Bu konuda mazaret üretmeyin!

Cihadın hedefinde kâfirler ve münafıklar vardır.

“Ey peygamber! Kâfir ve münafıklara karşı çetin ol.” (1) buyruğu bu duruma işaret etmektedir.

Cihadın hedefi daha geniş olarak şu ayette ifade edilmiştir: “(Kâfirlere karşı) fitneden eser kalmayıp hayat tarzı İslam oluncaya kadar savaşınız.” (2) Ayetteki fitne; şirk (3), işkence, baskı, insanın başına gelen belalar ve ahiret azabı anlamlarına da gelir. (4)

Bu durumda; sosyal baskının olmadığı, kişiyi ahirette cehenneme götürecek davranışlara iznin verilmediği ve kimseye işkencenin reva görülmediği bir siyasi düzen/toplum inşa edene kadar cihat etmek gerekir.

Küfrün, şirkin ve zulmün durumuna göre cihada katılım yoğunlaşabilir. Azınlık bir grrubun programsız, plansız çalışmalarıyla hedefe ulaşılamıyorsa;  “Ağırlıklı ve ağırlıksız olarak seferber olunuz.”[5] emriilahîsi gereğince yaşlı, genç, köylü, şehirli herkesin (6) çalışmaya katılması zorunludur.

Dünyanın birçok yerinde Müslümanlar yıllardır katliama tabi tutulup toprakları ellerinden alınmış, malları talan edilmiş ve namusları kirletilmişse bu durumda müminlerin sorumluluğu daha da büyüktür.

Her türlü katliam, İslam coğrafyasının tarumar edilmesi, zulüm, insanların şahsiyetlerinin çiğnenmesi, dinin ayaklar altına alınması, İslam’ın gündemden kovulması, failimeçhul cinayetlerin çokluğu, namus ihlallerinin artması; Müslüman kimliğe sahip olduğunu iddia edenlerin vebalini daha da artırmıştır.

Kişi, müminlik görevini kendine ve kardeşlerine karşı hakkıyla yapmayacak olur ve cihattan uzak durursa alıp verdiği nefes, yediği ekmek ve içtiği su bile meşruluğunu kaybeder.

Böyle bir durumda, insanın kendini cihattan muaf tutması veya İslami Hareket fıkhının işlediği bir toplumda cihattan izin istemesi nifak ahlakıdır. (7)

Çünkü mümin, cihattan izin istemez, istememelidir.

Muhacir ve Ensar’ın büyükleri; “Cihatta Resulullah’tan izin istemeyiniz. Çünkü Yüce Rabbimiz, defalarca cihadı emretmiştir. İnananları cihada teşvik etmiştir. Elbette mallarımızla ve canlarımızla cihat edeceğiz.” (8) demişlerdir. Bu söylemleriyle bütün Müslümanlara örnek olmuşlardır.

Dr. Mehmet Sürmeli/DinKulturuAtolyesi.com

DİPNOTLAR

1 Tevbe 9/73.

2 Enfal 8/39.

3 Taberi, Camiu’l-Beyan, c.II, s.200.

4 Zemahşeri, Keşşaf, c.I, s.234.

5 Tevbe 9/41.

6 İbni Kesir, Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim, c.II, s.343.

7 Bak: Tevbe 9/41,81,86.

8 Yazır, Muhammed, Hak Dini Kur’an Dili, c.IV, s.247.

Hakkımda dinkulturuatolyesi

Şunlara Gözat

Mustafa Akgül Hoca’yla bir tefekkür yolculuğu

Şubat 2012’de Şehremini mahallesindeki Gül düğün salonunda Şeyh Raşid Camii’nin bir programına katıldım. Programın konuğu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir