Ana Sayfa / İyi Haberler / İstikamet Yazıları / Cennetin iki anahatarı neydi?

Cennetin iki anahatarı neydi?

cennetin-iki-anahatari-neydi

“İmandan sonra amellerin en makbulü Allah yolunda cihattır.” (1) buyuran Resulullah; “cihadın İslam’ın zirvesi/ direği” (2) olduğunu söylemiş; “cihat etmeden, cihat etmeyi içinden bile geçirmeden ölenlerin münafıklıktan bir şube üzerine öleceklerine” (3) dair uyarıda bulunmuştur.

Değil fiili olarak katılmak, bu uğurda “ayağı bile tozlanana cehennem ateşinin haram kılındığı” (4) müjdesini vermiştir.

Cihat, infakla beraber cennetin iki anahtarından biri sayılmıştır. (5)

Velev ki “deve sağımı kadar kısa süreli yapılsa bile, o kişinin cehennemlik olmasının imkânsız olacağına” (6) işaret eden Hz. Muhammed sallellahü aleyhi ve sellem, mücahidin İslam düşmanlarına karşı safta bir anlık duruşunun altmış yıllık (nafile) ibadetten daha faziletli olduğuna (7) atıfta bulunmuştur.

Cihat yaparken, kimseden korkmamayı ve çekinmemeyi öğütleyen Resulullah, cihattaki muhatabın, yapılan cihadın büyüklüğünü belirlediğini ifade etmiş ve şöyle buyurmuştur: “Cihadın en faziletlisi zalim yöneticiler karşısında hakkı söylemektir.” (8)

Bu nedenle hiçbir peygamber, firavunlardan ve Nemrutlardan korkmamıştır.

Firavunların ve firavunlaşan zihniyetlerin korkulu rüyaları olmuşlardır.

Her zaman mazlumların yanında durmak suretiyle ümmetlerine bağlayıcı örnek davranışlar/sünnet koymuşlardır.

Kim peygamberleri model almaz ve “Gücü yettiği halde, yanında zelil düşürülen mümin bir kardeşine yardım etmez ise, kıyamet gününde bütün mahlukatın gözü önünde rezil edilecektir” (9) uyarısını yapan Peygamberimiz, bu asli görevi yapmamayı kişinin kendini küçük düşürmesi/alçalması olarak (10) dile getirmiş ve yeterli izahatı yapmıştır.

DİPNOTLAR

1 Nesai, Cihat, 25, h.no: 17, c.VI, s.19.

2 Ahmed, Müsned, c.V, s.234.

3 Nesai, Cihat, h.no: 2, c.VI, s.8.

4 Ahmed, Müsned, c.III, s.367.

5 Hâkim, Müstedrek, c.II, s.89-90.

6 Abdurrezzak, Musannef, c.V, s.253; Nesai, Cihat, 25, h.no: 25, c.VI, s.25.

7 Darimi, Cihat, 7, h.no: 2296, Beyrut, 1997, c.II, s.266.

8 Ahmed, Müsned, (tah: Muhammed Şakir, h.no: 18850) c.VI, s.266.

9 Heysemi, Zevaid, c.VII, s.267.

10 Bak: İbni Mace, Fiten, h.no: 4008, c.II, s.1328.

Hakkımda dinkulturuatolyesi

Şunlara Gözat

Seyda Nurullah Cezeri Özel Yazışması

YAZARLAR VE HOCALAR GRUBU YAZIŞMALARI Konu: Seyda Nurullah Cezeri anma, anlama ve hatırlama. 04.06.2020 Aydın Başar: …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir