Ana Sayfa / Manşet / Din Öğretiminde Gayemiz

Din Öğretiminde Gayemiz

 

Yayin-Yonetmeni-Din-Kulturu-Atolyesi-Com-Aydin-Basar

Gayemiz din öğretimi konusunda aşağıda özetini sunduğumuz şu prensipleri hayata geçirecek çalışmalar yapmaktır.

 • İdealimiz; “Besmeleli Eğitim” modelidir.
 • Din öğretimi beşikten mezara kadar olmalıdır.
 • Din öğretiminde “İman” konusu ağırlıklı işlenmelidir.
 • Din öğretimi kıssa merkezli olmalıdır.
 • Din öğretiminde öğrencilere bilgi yüklemek değil iman şuuru kazandırmak esas olmalıdır.
 • Din öğretiminde öncelikler konusu Mekke ve Medine dönemlerinin hususiyetlerine göre belirlenmelidir.
 • Din öğretiminde kullanılan içerikler, hem kalbe hem zihne hitap etmelidir.
 • Din öğretiminde kullanılan içerikler, kolaylaştırıcı ve sevdirici olmalıdır.
 • Din öğretiminde tatlı ve gönül alıcı üslup kullanılmalı, resmi ve soğuk üsluptan kaçınılmalıdır.
 • Din öğretiminde hayatın ortasından dini pratiklere daha fazla yer verilmelidir.
 • Çocuk eğitimi konusu, Yüce Allah’ın “Rab” yani “Terbiye Eden” ismi perspektifinde ele alınmalıdır.
 • Çocuk eğitiminde referans olarak pedagoji değil, TERBİYE İLMİ esas alınmalıdır.
 • Çocuk eğitiminde adab-ı muaşeret konusu özel olarak ele alınmalıdır?
 • Çocuk eğitiminde abide şahsiyetllerin örnek vasıflarına dikkat çekilmelidir.

Besmeleli Eğitim Ne Demektir?

Beşikten mezara kadar eğitimin her boyutunun, bize hayat verecek değerlerle yoğrulması ve iki cihan saadetine vesile olacak ruha kavuşmasıdır.

Beşikten Mezara Din Öğretimi Ne Demektir? 

Her yaşa uygun din öğretiminin gerçekleştirilmesi demektir. Anasınıfından ilkokula, ilkokuldan üniversiteye kadar eğitimin her kademesinde ve hayatın her devresinde din öğretimi olmalıdır.

din-kulturuİman Konusu Neden Ağırlıklı İşlenmelidir?

İman, bir binanın temelidir, o olmadan yapılan bütün çalışmalar boşa gidecektir. Geçmiş asırların ve asrımızın en önemli konusu iman konusudur. Günümüzde insanımızın tereddütleri çoğalmış, şüpheleri artmıştır. Şüphelerin ve iman zafiyetlerinin ortadan kaldırılması için, tahkiki izahlarıyla birilikte iman konusunun ağırlıklı olarak işlenmesi gerekmektedir.

Kıssa Metoduna Neden Dikkat Çekilmelidir?

Kıssa, Yüce Allah’ın kitabında kullandığı muhatabının kalbine ve zihnine dokunan etkili bir eğitim metodudur. Kıssa yöntemi ile duyuş ve duyarlılıklar gelişir, hayata dair tecrübe ve izlenimler şekil alır.

Kıssa Merkezli Din Öğretimi Ne Demektir?

Din Öğretiminde kıssaların gücünden daha fazla faydalanılması için, Din Dersi kitaplarının kıssa merkezli olmasında fayda vardır. Bu sistemde, kıssalar okuma parçası şeklinde ünite sonlarında değil, ünitenin başında ve merkezinde yer alır. Daha sonra kıssanın anlaşılması ve ilişik konular, sorular, etkinlikler yer alır.

Bilgi Yüklemek Neden Hatalıdır? 

Dini bilgi, arkasında onu amele dönüştürecek bir ruh olmadığında, sahibi için sorumluluk ve vebalden başka bir anlam  ifade etmeyecektir. Din öğretiminde dini bir kültürden ibaret gören seküler anlayışlardan tamamen sıyrılarak, doğrudan doğruya iman şuuru kazandırma hedefi güdülmelidir.

resimÖncelikler Meselesi Ne Demektir?

Din öğretiminde hangi konunun hangi yaşta öğretileceği konusu yani öncelikler konusu Mekke ve Medine dönemlerinin hususiyetlerine göre belirlenmelidir. Mekke dönemi bir alt yapı dönemi olduğu için İMAN konusu ön plandadır. Medine dönemi ise İSLAM, AHLAK VE HUKUK gibi alanlardaki buyrukların ön plana çıktığı bir dönemdir. Dolayısıyla öncelik meselesi, buradan yola çıkılarak düzenlenmelidir.

Kalp ve Zihin Bütünlüğü Neden Önemlidir?

İnsan sadece kalpten veya sadece beyinden ibaret bir varlık değildir. İnsanı yetiştirirken onun bütün yönlerini doyuracak ve kemale erdirecek metodu bulmak zorundayız. Din öğretiminde kalp ve zihin dengesini kurarak hem akla hem de duygulara dengeli bir şekilde hitap edebilmeliyiz.

 Hayatın Ortasından Dini Pratikler Ne Demektir?

Çocuğun din ile ilk tanışması merdivenlerden inerken besmele çekmesi, oturarak su içmesi, yemekte ellerini açarak dua etmesi, eve  girdiğinde selam vermesi gibi pratiklerle olmaktadır. Kimilerine göre basit gibi görünen bu pratikler, esasında bir şahsiyetin teşekkül ettirilmesinde son derece hayati bir öneme sahiptir. Çocuğun Müslüman kimliğinin temeli, basitmiş gibi algılanan bu pratiklerle atılmaktadır.

“Rab” İsmi Perspektifinde Eğitim Ne Demektir?

Yüce Allah bütün üst değerleri belirlediği gibi, Terbiye İlmi’ninin ilkelerini de “Rab” yani “Terbiye Eden” isminin bir gereği olarak belirlemektedir. Dolayısyla Terbiye İlmi’nin esasları Kur’an ve Sünnete dayanır.

 Neden Pedagojiye Karşı Mesafeliyiz?

Pedagoji kısaca çocuk eğitimi bilimi demektir. Batı menşeli her bilim dalında olduğu gibi onun içerisinde de bizim bünyemize ve toplum yapımıza uymayan umdeler bulunmaktadır. Dolayısıyla bizim pedagojiden alacağımız bir takım faydalar olmakla birilikte,  onun bizim toplum yapımıza verdiği zararları da gözardı edemeyiz.

Terbiye İlmi Ne Demektir? din-kulturu-atolyesi

Kur’an ve Sünnette, çocuk yetiştirmeye dair çoz zengin bir birkimimiz mevcuttur. İmam Gazzali’den Bediüzzaman’a kadar İslam alimlerimizin bu konuda çok kıymetli çalışmaları mevcuttur. Bu birikime kısaca TERBİYE İLMİ diyebiliriz.

Adab-ı Muaşeret Neden Önemlidir?

Her şeyin okullarda ders olarak tartışıldığı günümüzde, en çok ders olmayı hak eden ama en çok da ihmal edilen konu adab-ı muaşerettir. Hangi ortamda hangi davranışıların uygun olduğunun ilmidir adab-ı muaşret… Mahallede, pazarda, metroda, otobüste nasıl hareket edileceği, büyüklerle, küçüklerle nasıl konuşulacağı bu ilimin başlıca konularıdır.

Abide Şahsiyetler Neden Önplana Çıkarılmalıdır?

Bizim Fatih gibi Kanuni gibi çok sayıda kahramanımız bulunmaktadır. Yeni nesiller suflî duygulardan kurtulup ulvi hedeflere ancak böyle büyük kahramanları tanıyarak ulaşabilecektir.

din-kulturu- atolyesi

Danışman Notu 1: DinKulturuAtolyesi.com danışmanımız Muhterem Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir Hocamız bu yazıyı; “Hedefiniz de güzel, onları ifade edişiniz de” diyerek değerlendirmiştir.

Danışman Notu 2: DinKulturuAtolyesi.com danışmanımız Muhterem Dursun Ali Taşçı Hocamız, eğitimde kıssalarının çok önemli bir yeri olduğunu ifade etmiş, bu konudaki yaklaşımımızı desteklemiştir.

Danışman Notu 3: DinKulturuAtolyesi.com danışmanımız Muhterem Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Kutlay Hocamız konu ile ilgili olarak şöyle demiştir: “Çocuklarımızın manevî ve ahlakî eğitimi için ihlasla yapılacak her çalışma, hayırlı bir çalışma olacaktır. Bu yolda çalışanlar, tebrik, takdir ve duaya layıktır.”

Aydın Başar/DinKulturuAtolyesi.com

Hakkımda dinkulturuatolyesi

Şunlara Gözat

2- Allah’la Barışık Düzen

Mesnevi’de anlatılan fil hikâyesinde, fil hakkında gözü kapalı yorum yapanların onu hortum veya dişten ibaret …

2 Yorumlar

 1. Bir nesil 20 senedir. Eger Nebevi metotla ahlakli ve becerikli nesiller yetistirebilirsek bircok sorun cozulur. Ogretmenler kollari sivayalim. Vira Bismillah….

 2. Dünyabizim.com da Bangladeşli Müştakı anlatan bir makaleniz var. Çok etkilendim. Müştakla tanışıp kendisine yardım etmek isterim. Son durumunu öğrenmek isterim. Yardımcı olmak istiyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir