Ana Sayfa / Çocuk Terbiyesi / Evlilikte nezaketi korumak çok önemli

Evlilikte nezaketi korumak çok önemli

“Müslümanların iman bakımından kâmil olanlarının ve ahlaken en güzel olanlarının aile fertlerine en nezaketli davrananlar” (Ahmed, Müsned, c.VI, s.47) olduğuna atıfta bulunan Peygamber Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem; “kişinin hanımının ağzına verdiği lokma sebebiyle bile sadaka sevabı alacağını” (Buhari,II,İman,41,c.I,s.20;Ahmed,Müsned,c.IV.s.126) söylemiştir.

Söylediklerini önce kendisi uygulayan Peygamber Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem, kibarlık ve narinlikte kadınları eyeği kemiğine teşbih etmiş ve şu uyarıyı yapmıştır: “Kadınlar eyeğ kemiği gibidirler. (yaratılışına baskı yaparak) Doğrultmak isterseniz onları kırarsınız. Fıtratına müdahale etmezseniz onlardan istifade edersiniz.” (Abdurrezzak,Musannef,Had.no.10391,c.VI,s.173;Ahmed,Müsned,c.VI,s.204)

Bu hadislerin bazı tariklerinde teşbih edatı kaldırılmıştır. Belagat sanatının inceliklerini ifade eden bu farklı söylemleri bilmeyen usulsüz Müslüman feministler (!), farklı rivayetlerden yola çıkarak bir sürü lüzumsuz beyanda bulunmuşlardır. İslâm düşmanlarına fırsatlar vererek yeni polemik alanları oluşturmuşlardır. Onlara sadece metodoloji ve belagat okumalarını; indirgemeci, kompleksli bir dille konuşmamalarını tavsiye ederiz.

İnceliğe bakın

Hanımlarını ve tüm kadınları Resulullah sallellahü aleyhi ve sellem, narinlikleri ve hassaslıkları nedeniyle kristallere benzetmiştir. Dünyada böyle bir benzetmeyi yapan ikinci bir kimse yoktur. Kristalin ne olduğunu ve onu korumanın inceliğini bilen insanlar Peygamberimizi daha iyi anlayabilirler. Anlayışlarını eşlerine sevgi ve saygı olarak yansıtabilirler.

Bera b. Malik ve Enceşe gibi bazı sahabiler, şiir okumada ve recez söylemede maharet kazanmış kimselerdir. Develer, onların uyumlu şiirleri ile ritim tutarlar ve zaman zaman üzerlerinde kadınlar olduğu halde koşarlardı. Onların bu durumunu gören Resulullah sallellahü aleyhi ve sellem, şiir okuyan bu sürücülere şöyle diyerek hanımları taltif etmiş ve tüm insanlığa onların ne olduklarını tarif etmiştir: “Ey Enceşe yavaş olunuz! Kristalleri incitirsiniz.” (Darimi,İsti’zan,Beyrut,1997,Had.no:2702,c.II,s.382;Hakim, Müstedrek,c.III,s330)

Her daim destek olurdu

Eşlerini incitmeme hususunda da bizlere örnek olan Peygamberimiz, sevgisinin bir tezahürü olarak onların eğitimleriyle de yakından ilgilenmiştir. Doğal hastalık durumlarında bile onların morallerini yüksek tutmuş, onları yanından ayırmamıştır. (Beyhaki,Büyu’,Had.no:11052, c.VI, s.23)

Bu durumda Kur’an okuyamayan annelerimize Peygamber Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem Kur’an okumuştur. O’nun bu uygulamasını eşleri Hz. Ayşe ve Hz. Meymune şöyle anlatmışlardır: “Biz hayızlı olduğumuzda Resulullah, başını göğsümüze kor ve bize Kur’an okurdu.” (Ahmed, Müsned,c.VI,s.259; el- Humeydi, Abdullah b. Zübeyir, Beyrut,trsz, c.I, s.149)

Hastalık hallerinde eşlerini rahatlatan Peygamberimiz, bu uygulamasıyla doğal hastalık durumlarında eşlerinin odalarını ayıran Yahudilerin yaptığı kaba uygulamaların ne kadar yersiz ve yaratılışa aykırı olduğunu insanlığa göstermiştir.

Dr. Mehmet Sürmeli/ DinKulturuAtolyesi.com

Hakkımda dinkulturuatolyesi

Şunlara Gözat

Konyalı Büyük Bir Alim Ahmed Tahir Özyazıcı

Osmanlı devrinde “makarr-ı ulema” denen Konya’mız, pek çok âlim ve veli yetiştirmiş mübarek bir beldedir. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir