Ana Sayfa / Genel / Geleceğin dünyasını seferîler inşa edecektir

Geleceğin dünyasını seferîler inşa edecektir

Allah Teâlâ’nın “Fa’âl” (İş yapan) olmasından insanlar marifetleri oranınca nasiplerini almışlardır. Marifetin en üst seviyede tezahür ettiği Hazreti Muhammed sallellahü aleyhi ve sellem, çalışkanlık ve gayrette, Rabbinin direktifiyle zamanı en güzel biçimde kullanmıştır.

“Bir işi bitirince hemen diğerine koyul” (İnşirah 94/7) ilahi buyruğu Hazreti Muhammed sallellahü aleyhi ve sellem’e döngüsel zaman kullanımı yerine doğrusal ve hep yukarıya doğru vakti kullanmayı öğretmiştir.

11474_1423997079Allah celle celaüh zatıyla ilgili, “O, her an yeni bir tasarruftadır.” (Rahman 55/29) buyurmuştur. Yüce Allah’ın bu buyruğu Resulullah’ın hayatında salih amel, cihad, gayret, topluma yön verme, kötülükleri yok edip hakkı hâkim kılma olmuştur.

Resulullah sallellahü aleyhi ve sellem, bu anlayışla anını bile değerlendirmiştir. O’nun çalışkanlığını ve gayretini Kur’an-ı Kerim şöyle haber vermiştir: “Ey Muhammed! (İnsanlar) mü’min olmayacaklar diye adeta kendini helak edeceksin.” (Şuarâ 26/3)

Her an bir gayret halindeydi

Böyle bir azmin gereği Resulullah sallellahü aleyhi ve sellem, peygamberlik dönemi boyunca davet, tebliğ, tezkiye, talim, terbiye, emr-i bi’l-maruf, nehy-i ani’l-münker, cihad, iktisadi, sosyal ve siyasi kurumlaşma, imar vb. çalışmaları yapmıştır. Tembellikten her an Allah’a sığınmıştır.

Dünyanın olduğu gibi algılanması yerine tapınılacak derecede bir tutkuyla bağlanıldığı bir topluma peygamber olarak gelen Hazreti Muhammed sallellahü aleyhi ve sellem, yeni bir medeniyet, yeni bir insanlık ve dünya kurmak için çalışmıştır.

Böyle yüce bir ideali gerçekleştirmek için insanın hareketini engelleyen şeylere karşı, ümmetine “garip veya yolcu gibi” yaşama mantığını getirmiş ve şöyle buyurmuştur: “Benimle dünyanın misali, sıcak bir yaz gününde, bir ağaç altında gölgelenip de, sonra bırakıp giden yolcu misali gibidir.” (Ahmed b. Hanbel, Kitabu’z-Zühd, c. I, s. 21)

Daima sefer halinde

Geleceğin yenidünyasını; dünyaya seferi bir mantıkla bakanlar inşa edebilirler. Eğer seferi bir mantık yerine, “hazari” anlayış insanımızın hayatına hâkim olursa sadece eşya tüketen birer aygıt konumuna inmiş olurlar.

Tüm uğraşları lüks ve konfor uğruna bina edilen insanların, yaşamış oldukları dünyanın hiçbir meselesine çözüm getirmeleri mümkün değildir. Peygamber Efendimiz kuracağı dünyanın genç mimarlarından Muaz bin Cebel radıyallehu anh’ı da konfora karşı uyarmıştır: “Konfora dalmaktan sakın, zira Allah’ın (has) kulları lükse göz dikmezler.” (Ahmed b. Hanbel, a.g.e, c. I, s. 18)

Lükse dalmakla, dünyayı necip-fazil-kisakurekolması gereken gibi bilme arasındaki farkı anladığımız gün, gelecekte çok daha güzel işler yapmaya ehliyet kazanmışız demektir.

Cehd/Cihad halindeydi

Peygamber Efendimiz, insanlığın iyiyi ve güzeli bulması için yapılan çalışmaları cihad kavramıyla açıklamıştır. Eğer cihad kötü olsaydı ve zulüm içerseydi Allah Teâlâ hiç emreder miydi?

Bu çerçevede Resulullah sallellahü aleyhi ve sellem’e; “Amellerin en faziletlisi hangisidir?” diye sorduklarında; “Allah’a ve Peygamberine imandır.” buyurmuş, “Sonra hangisidir?” dediklerinde; “Allah yolunda cihaddır.” cevabını vermiş ve üçüncü kez sorduklarında ise; “Her türlü riyadan uzak olarak yapılmış kabul olunmuş hac.” demiştir. (Nesai, Cihad, 25, Had.no:17,c.VI,s.19)

Gayreti kuşanırdısurmeli-mehmet-dr

Peygamber Efendimiz’in dilinden; “İslâm’ın zirvesi”(Ahmed, Müsned,c.V,s.234) diye ifade edilen bu ibadetin benzerinin olmadığı yine Resulullah sallellahü aleyhi ve sellem tarafından şöyle anlatılmıştır: “Allah yolundaki mücahidin durumu; mücahid Allah yolundaki gazasından dönene kadar hiçbir ara vermeden namaz kılan ve oruç tutan kimse gibidir. Siz, böyle bir hayatı yaşamaya asla güç yetiremezsiniz.” (Tirmizi, 23, Cihad,Had.no.1619,c.IV,s.164; Nesai,25,Cihad,Had.no:17.c.VI,s.19)

Müslümanların Allah Resulü‘nün gayretini ve çalışkanlığını kuşanıp hayatın öznesi olmaları ondan bize kalan en büyük sünnettir.

Dr. Mehmet Sürmeli/ DinKulturuAtolyesi.com

Hakkımda dinkulturuatolyesi

Şunlara Gözat

Tolstoy’a göre faiz insanlık suçuydu

Anisya: Vallahi bilmem. O vakit İvan Maseyiç, siz parayı bankaya yatırın, para bitmez, faizi de …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir