Ana Sayfa / Değerler Eğitimi / İmam Nevevi ile Zahir Baybars Kıssası

İmam Nevevi ile Zahir Baybars Kıssası

İmam Nevevi İle Zahir Baybars arasında geçen ibretamiz olay şöyle:

Rivayete göre Şam‘a doğru ilerleyen Moğollara karşı savaş hazırlığı yapan Memlük hükümdarı Zahir Baybars, halktan yeni vergiler toplamak için fakihlerden fetva talep eder. Onay aldıktan sonra, onayı alınmayan fakih kalıp kalmadığını sorar.

Fakihler, cevaben salih alim şeyh Muhyiddin Nevevi‘nin kaldığını söylerler. Baybars, imamı meclise getirterek söz konusu fetvayı onaylanmasını söyler. Fakat imam, kendisini bundan muaf tutmasını ve bu fetvayı onaylamayacağını söyler. Bunun üzerine Baybars, neden onaylamıyorsun diye sorunca imam şöyle cevap verir:

“Sen daha önce Bundukdar‘ın kölesi iken Allah’ın lütfuyla hükümdar oldun ve memleketin başına geçtin. Duyduğum kadarıyla senin sahip olduğun şu kadar bin kölenin her birinin bin dindarlık giysisi vardır. Ayrıca iki yüz cariyenin her birinin üzerinde de on bin dinarı aşan mücevheratı vardır. Şimdi sen bütün bunları sattıktan sonra yine vergiye ihtiyaç kalırsa, o zaman fetvayı onaylarım.”

İmamın bu cevabına kızan Baybars; “Memleketimi terk et. Şam’dan çık” der. İmam da memnuniyetle diyerek Şam‘dan çıkar ve memleketi olan Neva‘ya gider. Alimlerin, Baybars’a onun salih ve muktedabih bir zat olduğunu, kendisini geri çağırmasını söyleyince hükümdar onu geri çağırır. Ancak imam yemin ederek, Baybars hayatta olduğu sürece Şam‘a gitmeyeceğini söyler.

Bu arada Baybars, kin beslediği emirlerinden birini, şarabına zehir koydurmak suretiyle öldürmek isterken şişeleri karıştırır ve zehirli şarabı kendisi içerek ölmüş olur. İmam Nevevi de ondan sonra tekrar Şam’a gelir.[

Kaynak : Muhammed b. Kasim en-Nüveyri, el-İlmam, c. 4, s. 81,83; Bu kıssa Prof. Dr Mehmet Yalar tarafından tarafımıza ulaşmıştır.

DinKulturuAtolyesi

Hakkımda dinkulturuatolyesi

Şunlara Gözat

Mustafa Akgül Hoca’yla bir tefekkür yolculuğu

Şubat 2012’de Şehremini mahallesindeki Gül düğün salonunda Şeyh Raşid Camii’nin bir programına katıldım. Programın konuğu …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir