Ana Sayfa / İyi Haberler / İstikamet Yazıları

İstikamet Yazıları

2- Allah’la Barışık Düzen

Mesnevi’de anlatılan fil hikâyesinde, fil hakkında gözü kapalı yorum yapanların onu hortum veya dişten ibaret sandıkları anlatılır. Bugün birileri bu hikâyedekine benzer bir tavırla İslam’ın ne olduğu konusunda fikir yürütüyorlar. Onun “sistem” ve “hukuk” alanına bakan yönlerini görmezden gelerek, onu salt ahlak öğretisi olarak göstermeye çalışıyorlar. Böylece “işine geldiği kadarına …

Devamı

1- Allah’ın Üç İsmi

Yüce Allah Nas Suresi’nin başında üç ismini zikreder; bunlar Rab, Melik ve İlah isimleridir. Yüce Allah; “Rab” oluşuyla “AHLAK” ve “HUKUK”; “Melik” oluşuyla “YÖNETİM”; “İlah” oluşuyla da “İBADET” alanına taalluk eder. Yani bu alanlarda söz söyler. Bu alanlar İslam’ın temel konularıdır aynı zamanda. İslam ahlak dini olduğu kadar, hukuk dinidir …

Devamı

Ebu Hanife hadisleri bırakıp akla mı değer vermiş?

“Vallahi, bizim kıyası nassa tercih ettiğimizi kim söylemişse yalan söylemiş ve iftira atmıştır. Allah aşkına, nass’ın olduğu yerde kıyasa hacet kalır mı?” EBU HANİFE İmam Ebu Hanife ile ilgili olarak İbn-i Haldun, Allah bilir hangi delile dayanarak, “Ebu Hanife, hadisleri kabul etmek konusunda öylesine şüpheli ve tereddütlüydü ki, ona göre …

Devamı

7- İki Yabancı Demokrasi ve Laiklik

Daha bir asır önce dindarlarımız demokrasiye yaklaşırken diğer Batı menşeli kavramlara yaklaştıkları gibi şüpheyle yaklaşıyorlardı. Aynı tavrı “laiklik” kavramına karşı da gösteriyorlardı. Daha sonraki dönemlerde dindar profili zamanla değişti ve dindarlar; “Laiklikle aram iyi değil ama demokrasi güzel bir şeydir” demeye başladılar. Bugün ise dindarlar laiklikle de barıştılar ve “demokrasi …

Devamı

Mevdudi’nin Sünnet Manifestosu

1 Resulullah sallellahu aleyhi ve sellem sadece Kur’an-ı Kerim’i getirmekle görevli bir ulak veya postacı değildir. 2 Yüce Allah kendisini hem öğretmen, önder, Kur’an’ın müfessiri, kanun hazırlayıcı, hem de kadı ve yönetici olarak atamıştır. 3 Bizzat Kur’an açısından, Resulullah sallellahu aleyhi ve sellem’e itaat ve sadakat bize farzdır. 4 Resullullah’a …

Devamı

Gerçek velileri nasıl tanıyabiliriz?

Kur’an-ı Kerim’de velayetle ilgili 200’den fazla ayet vardır. Kur’an’ın ana kavramlarından olan velayet, aynı zamanda anahtar bir kavramdır. Velayetin anlam alanına giren veya onunla zıt düşen onlarca kavramı tespit etmek mümkündür. Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem’den de konuyla ilgili birçok hadis sadır olmuştur. 1 Şunu hemen tespit etmekte yarar …

Devamı

Cihad temel ibadet değil diyenlere gelsin…

Cihad en temel ibadettir. Risaletin hemen başında, namazla beraber ilk teşrî’ kılınan ibadetlerdendir. Diğer ibadetlerin kabul şartları olan; niyet, ihlas ve sünnete uygunluk cihad için de geçerlidir. Sadece Allah rızası için yapılır ve cihaddan muafiyet için izin istenmez. Hele de Müslümanların toprakları işgale uğramış, emniyetleri kaybolmuş, fuhşa bağlı nesil emniyetleri …

Devamı

Sünnet düşmanlarının asıl derdi ne biliyor musunuz?

Hadis ve Sünnet’i reddedenler, hayatın ayrıntılarıyla ilgili dini hükümlerin kısm-ı azamının kaynaklarının Sünnet’te olması münasebetiyle, Sünnet’i devre dışı bırakarak hayatta boşluk oluşturmak istemektedirler. Bu istemin arka plânında moderniteye; hayatın Allahsız yorumu olan batı medeniyetine iktidar yolu açmak düşüncesi vardır. Bu sebeple de Sünnet’i itibarsız kılma ve hadis inkârcılığı daha çok …

Devamı

Kardeşlerim ilim hususunda nasihatleşin!

Hadiste beyan edildiği gibi; “Yüce Allah kime ilim verdiyse ilmi gizlememe hususunda ondan söz almıştır.”1 İlmi gizlemek Kur’an’da belirtildiği üzere Allah’ın lanetini gerektiren bir suçtur: “İndirdiğimiz apaçık hükümleri ve doğru yolu, insanlara biz Kitapta beyan ettikten sonra, gizleyenler (var ya), şüphesiz Allah onlara lânet eder. (onları rahmetinden kovar) ve bütün …

Devamı

Diyanet Ansiklopedisinin Mehdi Konusundaki Algı Yönetimi

Prof. Dr. Yusuf Şevki Yavuz, İslam Ansiklopedisi’nin “Kıyamet Alametleri” maddesinde şöyle demektedir: “Deccâl, mehdî ve nüzûl-i Îsâ gibi hârikulâde olayların kıyametin ansızın vuku bulacak olması gerçeğiyle bağdaşmadığını söylemek gerekir.” Burada müellif çok ciddi bir mantık hatası yapmaktadır. Zira kıyametin alametlerinin olması kıyametin ansızın kopmasına engel değildir. Müellif her ne kadar …

Devamı