Ana Sayfa / Örnek Şahsiyetler

Örnek Şahsiyetler

Bu bölümde gençlerimizin ve çocuklarımızın ve bizlerin örnek alması gereken örnek ve abide şahsiyetlerle ilgili yazılara yer verilmektedir.

İslam aleminin ikiz kardeşleri…

Emirdağ’da, 1949 yılının bir Şubat gününde, hissettiği âni ve şiddetli bir rahatsızlık üzerine, Bediüzzaman Hazretleri talebesi Hüsnü Bayram’ı “Git gazetelere bak, İslâm âleminde menfi bir hadise mi var?” diyerek çarşıya göndermişti. Hüsnü Bayram o günkü gazetelerde dikkate değer birşey göremedi. Ancak ertesi gün tekrar çarşıya gittiğinde, Bediüzzaman’ın bir başka talebesi …

Devamı

Süleyman nasıl bir adamdır?

(Ehl-i bid’anın şiddetli hücumuna maruz kalan Süleyman hakkındadır.) Sual: Süleyman nasıl adamdır? Başta buranın memuru, çok adamlar onu tenkit ediyorlar. “Lüzumsuz sözleri hocaya söylüyor, yanlış ediyor, âdeta münafıklık ediyor.” derler. Sana çoktan beri hizmet ediyor, mahiyeti nedir bildir? Elcevap: Süleyman sekiz sene, benim gibi asabî, hiddetli bir adamı hiçbir vakit …

Devamı

Fırıncı Abi’nin küçük işleri…

Bediüzzaman’ın eserlerinden bir muhteşem eserdi Fırıncı Ağabey. Uzun ve bereketli ömrünün en verimli çağında Risale-i Nur ile tanıştı ve ondan sonra da son nefesine kadar Risale-i Nur’dan ibaret bir hayat yaşadı. Risale-i Nur’u tanımasıyla birlikte değişen sadece kendisi olmadı. Giderken, arkasında bizzat vesile olduğu güzelliklerle süslenmiş bir dünya bıraktı. Onu …

Devamı

Mehmet Lütfi Abi deyince…

Uyanın rüyaları gerçekleştirme vaktidir! Akasya ve iğde ağaçlarının yanından geçerken, onların o güzel rayihalarını fark edince; Kur’an okuyan mü’minin tat ve kokusu güzel bir meyveye benzetildiği hadis-i şerifi hatırlarım. O an manevi kokusu güzel olan insanların hasreti tüter gönlümde… Çevresine huzur veren, yüzüne bakınca Allah’ı ve ahireti hatırlatan, yanında havanın, …

Devamı

Muhasibi’nin kalbi her türlü gaileden boştur

İmam Ebû Abdullah el Hâris bin Esed el Muhasibi yaklaşık olarak hicri 165 tarihinde Basra’da doğmuş, Bağdat’ta yaşamış, İmam-ı Şafiî’den ders almış, Rafizilere, Mutezile’ye ve kaderi inkâr edenlere karşı Ehl-i Sünneti savunmuş, daha çok tasavvufî yönüyle bilinen bir âlimdir. İbrahim bin Edhem, Davud et Tâî, Fudayl bin Iyâz, Ma’ruf el …

Devamı

Gizli Kalmış Bir Alim Hüseyin Küçükkalay

  Unutulan değerlerden birisi olan çağımızın büyük tefsir alimi Konyalı Hüseyin Küçükkalay hoca, aynı zamanda Arap dili ve edebiyatında da bir deha idi. O kadar dolu bir insandı ki, Cahiliye döneminden başlar Rasulullah dönemi, Emeviler ve Abbasiler dönemine kadar gelen tarihi süreçteki şiirler, tartışmalar ve önemli bilgileri hafızasından nakleder, harika …

Devamı

Abdulmetin Balkanlıoğlu Hocam da gelmişti

Boyabat’ta başarmakta zorlandığım ama hiç bir zaman da vaz geçmeyeceğim ideallerimi acaba İstanbul’da hayata geçirebilecek miydim? Vazifeli olduğum Fatih –Şehremini Şeyh Raşid camiini bir ilim ve kültür merkezi haline getirebilecek miydim? Bunun için gayret ediyordum. İlahiyatçı, yazar, müftü ve çeşitli branşlardan ilim adamlarını ayda bir kere camimize çağırıyor onlara vaaz …

Devamı

Ramazan El Buti’nin Tartışmalı Yönleri

Son dönem Suriye âlimlerinden Ramazan El Buti’nin suikast sonucu öldürüldüğü 2013 tarihine kadar istikrarlı bir şekilde Suriye’deki Baas rejimini desteklediğini görüyoruz. Buti’nin başkanlığını yaptığı Bilad-ı Şam Âlimler birliği de başından beri hep Esed destekçisi bir tavır sergilemiştir. Bugün Buti’nin oğlu aynı çizgide bu kuruluşu yönetmeye devam etmektedir. Ramazan El Buti …

Devamı

Fatiha Suresi’nin Mucizesi

Bu akşam teravih namazında Stijn Ledegen kardeşimle beraderdik. Kendisi birkaç yıl önce İslam’la şereflenmiş Belçika’lı kardeşim. Daha yeni umreden döndüğü için üzerinde mübarek toprakların kokusu ve heyecanı hala taze. “Hayatımda yaşadığım en güzel günlerdi. Bir çok peygamberin ayak izlerinin olduğu Kabe’de olmak tarifi imkansız bir duyguydu.” diye anlatıyor oraları. Nasıl …

Devamı

Örnek Bir İmam Osman Gülşen Hoca

Kuşkusuz ki camiye, cemaate, hacıya, hocaya, imama, müezzine hürmet etmek bir anlamda dine hürmet etmek demektir. O yüzdendir ki kalbinde iman kıvılcımı olan insanlarımız dini sembollere karşı hassasiyet gösterirler. Kaldı ki dine dair ne varsa onları sahiplenmek ve onlara gereken değeri göstermek Müslüman’ın bir vasfıdır. Faraza ezan okunurken televizyonu kapatmak …

Devamı