Ana Sayfa / Örnek Şahsiyetler / Gönül Dünyamız

Gönül Dünyamız

Bu bölümde bam telinize dokunan gönül ikliminin güzelliklerini bulacaksınız

Örnek Bir İmam Osman Gülşen Hoca

Kuşkusuz ki camiye, cemaate, hacıya, hocaya, imama, müezzine hürmet etmek bir anlamda dine hürmet etmek demektir. O yüzdendir ki kalbinde iman kıvılcımı olan insanlarımız dini sembollere karşı hassasiyet gösterirler. Kaldı ki dine dair ne varsa onları sahiplenmek ve onlara gereken değeri göstermek Müslüman’ın bir vasfıdır. Faraza ezan okunurken televizyonu kapatmak …

Devamı

Camide Hayat Var

Çapa Şehremini’ndeki Şeyh Raşid Camii 1974’e kadar bir Kadiri tekkesi iken bu tarihten itibaren camii olarak ibadete açılmış. Bu camiimiz de diğer eski camilerimiz gibi yapımı esnasında banka ve faize bulaşılmadığı için ve ayrıca takvayla yaptırıldığı için çok feyizli bir camii. Caminin İmam Hatibi Osman Gülşen Hoca vaktinin çoğunu bu …

Devamı

İbni Kemal’in Kabrinde

Hani herkesin bildiği bir menkıbe vardır: Yavuz Sultan Selim Mısır seferinden dönerken İbni Kemal’in atının ayağından sıçrayan çamur Yavuz Selim Han’ın kaftanına sıçrayınca İbni Kemal çok mahcup olur ve ne diyeceğini şaşırır. Bu hali gören Padişah; “Âlimin atının ayağından sıçrayan çamurlar bize medar-ı ziynettir. Öldüğüm zaman bu kaftanı böylece sandukamın …

Devamı

Doğunun Büyük Bilgesi Ahmed-i Hani

Doğunun büyük bilgesi Ahmed-i Hani, 1651 yılında Hakkâri Yüksekova’ya bağlı Han Köyü’nde doğdu. Bağdat, Şam, Halep ve İran medreselerinde tahsil gördükten sonra bir müddet Cizre’de kaldı. Mem û Zîn adlı eserini de bu dönemde Kürtçe olarak kaleme aldı. Eserin başında bildirildiğine göre eseri 1695 tarihinde kırk dört yaşındayken tamamlamıştır. Eser, …

Devamı

İÇLİ SES

Vahdet meyinin cur’asın, mâşuk elinden içmişem Ben dost kokusun almışam, misk-i hıtânı neylerem. Yunus Emre Âşık-ı sadıkların kaderi kanla yazılmıştı adeta… Dert vardı, hüzün vardı, ayrılık vardı, gurbet vardı ve sonunda belki de acı bir ölüm vardı. Zira çile zincirinin, peygamberlerden sonraki halkalarını evliyalar oluşturmaktaydı. “Aşk mıdır ki boynuma takıp …

Devamı

Hak aşığı bir bilge; Prof. Dr. Turgut Karabey

Aşk imiş her ne var ‘âlemde ‘İlm bir kîl u kâl imiş ancak Bayburt asıllı bir ailenin çocuğu olan Turgut Karabey; 07.08. 1944 tarihinde Erzurum’da doğdu. 1969 yılında Atatürk Üniversitesi, Fen- Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldu. Erzincan Lisesi, Malatya Hekimhan Lisesi ve Erzurum Atatürk Lisesi’nde öğretmenlik …

Devamı

İşte bu teyze benim öğretmenim

Bu gördüğünüz teyze yaklaşık kırk iki yıldır görmediğim, ilkokul birinci sınıf öğretmenim Fatma Seven Hanım’dır. 1978 yılında Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesi Ördek köyünde merhum babamız imam iken ilkokula başlamış, öğretmenim de Fatma Seven Hanım olmuştu. Babamızın tayini sebebiyle de, yıl sonunda Ördek’ten taşınmıştık. Öğretmenimle alakalı olumsuz bir anı yoktu zihnimde. Belki …

Devamı

Seyyid AbdulMecid Geylani Efendi’nin ardından

Seyyid AbdulMecid Geylani Efendi’nin ardından muhakkak söylenecek, yazılacak çok şeyler vardır. Meselenin tafsilâtını ailesine, yakınlarına ve müridanına havale ederek on beş senelik tanışıklığımız, irtibatımız, muhabbet, hürmet ve vefamız iktizasınca hatırıma gelen birkaç noktayı yazmak istedim. Seyyid AbdulMecid Efendi hüsnü zan ve kanaatimizce inşaAllah “Âlimler,Peygamberlerin vârisleridirler” hadis-i şerifine masadak olan Rabbani …

Devamı

Bir İmam Hatip Sevdalısı İpek Hoca

İMAM HATİP OKULLARINA ADANAN BİR ÖMÜR İPEK HOCA (Hacı Hasan TÜRKMENOĞLU) Dini için hayatını vakfeden insanların ismini bizim gönlümüze nakşettiği için Alemlerin Rabbi olan yüce Allah’a -celle celalüh- hamd eder, onlardan bahsetmekle, Alemlerin Nuru Hazreti Muhammed Efendimiz’in -sallellahü aleyhi ve sellem- şefaatini umarım. İmam Hatip okullarının açılışında, zerre kadar emeği geçip vefat edenlerin ruhu …

Devamı

Abdülmetin Balkanlioglu Hoca

Acemoğlu Camii’nde kendisini ilk dinlediğimde herhalde sene 1989’du. 1989’da biz henüz. Zeytinburnu İmam Hatip Lisesi Orta 3.siniftaydik. Sınıflarında odun ve kömür sobası olan eski binasında 2.katta 3-C sınıfında yani. İmam Hatipliler, genelde kafalarına göre Hoca ararlar. Abdülmetin Hoca da, tam bizim kafamıza göre Hocamızdı. Yani hem Medreseli hem Mektepliydi. Islamî …

Devamı