Ana Sayfa / Seçkin İçerikler

Seçkin İçerikler

Tolstoy’a göre faiz insanlık suçuydu

Anisya: Vallahi bilmem. O vakit İvan Maseyiç, siz parayı bankaya yatırın, para bitmez, faizi de havadan elinize gelir, diye akıl öğretti. Mıtriç (yemeği bitirir): Bu doğru bir tüccarda çalıştım, onlar da hep böyle yapardı. Parayı bankaya koy, yat aşağı. Faiz tıkır tıkır işlesin Akim: Sen de azizim, şey, savunmağa başladın. …

Devamı

Yunus Emre/ Milk-i bekadan gelmişem

Mülk-i bekadan gelmişim, fani cihanı neylerim Ben dost cemalin görmüşüm, hur-i cinanı neylerim Vahdet meyinin cur’asın maşuk elinden içmişim Ben dost kokusun almışım, müşk-i Hutan’ı neylerim İbrahim’im, Cebrail’e hiç ihtiyacım kalmadı Muhammed’im dosta gidem, ben tercumanı neylerim İsmail’im Hak yoluna canımı kurban eylerim Çünkü bu can kurban olur, ben koç …

Devamı

Yunus Emre/ Ben gelmedim dava için

Ben gelmedim dâvâ için Benim işim sevi için Dostum evi gönüllerdir. Gönüller yapmağa geldim Dost esrüğü deliliğin Aşıklar bilir neliğin Değşürüben ikiliğin Birliğe yetmeğe geldim O padişah ben kuluyum Dost bahçesi bülbülüyüm Ol hocamın bahçesine Şâd olup ötmeğe geldim. Bunda bilişmeyen canlar Anda bilişemez onlar Bilişüben ben dost ile Hâlim …

Devamı

Yunus Emre/ Sen derviş olamazsın

Dervişlik der ki bana Sen derviş olamazsın Gel, ne diyeyim sana Sen derviş olamazsın Derviş bağrı baş gerek Gözü dolu yaş gerek Koyundan yavaş gerek Sen derviş olamazsın Dövene elsiz gerek Sövene dilsiz gerek Derviş gönülsüz gerek Sen derviş olmazsın Dilin ile şakırsın Çok maniler okursun Vara yoğa kakırsın Sen …

Devamı

Yunus Emre/ Kovanım yağma olsun

Canlar canını buldum Bu canım yağma olsun Assı ziyandan geçtim Dükkanım yağma olsun Ben benliğimden geçtim Gözüm hicabın açtım Dost vaslına eriştim Gümanım yağma olsun İkilikten usandım Birlik hanına kandım Dert şarabını içtim Dermanım yağma olsun Varlık çün sefer kıldı Dost ordan bize geldi Viran gönül nur doldu Cihanım yağma …

Devamı

İslam Tarihine farklı yaklaşımlar

YAZARLAR VE HOCALAR GRUBU YAZIŞMALARI Konu: İslam Tarihine farklı yaklaşımlar 9.02.2020 Bahri Kılıç: “Hangi milletin idarecileri Kitabullah’la ameli terk ederek Allah’ın indirdiği hükümlerden işlerine gelenleri seçerlerse, Allah onları kendi aralarında savaştırır.” (İbn Mace) “Sana vahyolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. O, hüküm verenlerin en iyisidir.” Yunus,109 “Hüküm, yalnız …

Devamı

Deccal ve Nüzul-ü İsa Meselesi Günümüzde Konuşulmalı mı?

YAZARLAR VE HOCALAR GRUBU YAZIŞMALARI Konu: Deccal ve Nüzul-ü İsa Meselesi Günümüzde Konuşulmalı mı? 11.04.2020 Mustafa Asım Küçükaşçı: Hazır mezhep ve kıyamet alametleri mevzuu grubun gündeminde iken, bir sual ve teklif. İslam Ansiklopedisinin itikadî manada mezhebi nedir? Geçen bir talebemiz Ansiklopediden kıyamet alametleri maddesinden bazı pasajlar gönderdi. Yusuf Şevki Yavuz …

Devamı

Ateizm ve deizme karşı neler yapabiliriz?

YAZARLAR VE HOCALAR GRUBU YAZIŞMALARI Konu: Ateizm ve Deizme karşı neler yapabiliriz? 12.04.2020 Seracettin Yıldız: Yüreğimden acıyla kopup gelen bu çığlığın aynı acıyı hisseden/hissedecek olan tüm yüreklere ulaşmasını temenni ediyorum. Bu aralar ateizmle ilgili bazı videolar izliyorum. Ortaya çıkan manzara benim içimi sızlattı. Bu manzarayı paylaşıp sizleri de rahatsız etmek …

Devamı

Aydın Başar/ Derin Kuyular

Yüzüne güleni dostun belleme, Halden bilmeyene derdin söyleme, Ağyar kapısında gönül eğleme, Hatırın dinlemez, yıkarlar seni, İncitip dal gibi kırarlar seni, Kibirli yanında kendini yerme, Nefsini küçültüp yerlere serme, İçi fesat ile sohbete girme, İyiysen kötüye yorarlar seni, Bir kadir bilmeze sorarlar seni, Taş gibi ağır ol su gibi taşma, …

Devamı

İhsan Şenocak Hoca’nın Es Sabuni Mülakatı

DR. İHSAN ŞENOCAK HOCANIN YAŞAYAN İSLAM ALİMLERİNDEN PROF. DR. MUHAMMED ALİ ES-SABUNİ HOCA İLE MÜLAKATI İhsan ŞENOCAK: Bismillahirrahmanirrahim. Hocam Kur’an-ı Kerim’in anlaşılabilmesi için İslam’ın erken asırlarından bu tarafa uygulanan ve zaman içerisinde de tedvin edilerek metin haline getirilen tefsir ve fıkıh usulü günümüzde modernist müslümanların yenilenme çağrıları ile karşı karşıyadır. …

Devamı