Ana Sayfa / Seçkin İçerikler

Seçkin İçerikler

Haccınız mebrur ola!

Ey mübârek yolcular, Haccınız mebrûr ola!.. Hacca «cennet» vâdi var; Sa‘yiniz meşkûr ola!.. Râm olun ihrâm ile, Mest olun zemzem ile, Mânevî ikrâm ile, Her nefes mâmûr ola!.. Hak için dönsün zaman, Hak için dursun cihan! Kurban olsun mal ve can, Kalbiniz pür-nûr ola… Hep olun Mevlâ ile… Düşmesin gıybet …

Devamı

Hasreti çekmez kızak…

Hasreti Çekmez Kızak… Gel gönül düşme uzak, Hasreti çekmez kızak, Ayrılık bize tuzak… Terk edip gitme gönül. Allah’ın sever isen, Yakınlık diler isen, Gönülden ayrı düşüp, Kaybolup yitme gönül. Ervahta yakın olan, Sanma ki gayrı olur, Dostluğu edip talan, Tükenip bitme gönül, Allah’tır yakın eden, Hikmeti bilmem neden, İçinde sevgi …

Devamı

Kızım Fazilettir Edebin Senin

Dinle kızım, bir nasihat edeyim sana Kainatın en üstün insanı ana Edebi hayası yön verir Cihan’a Kızım fazilettir edebin senin Kadın anadır eştir, hem de bacı Yuvayı kadın kurar, başların tacı Sevgiyle merhametle dertlerin ilacı Kızım fazilettir edebin senin Çocuk doğuranlar olurlar ana Fatih yetiştir ki hükmetsin Cihan’a İlmin hayan …

Devamı

Mahmud Efendi Özel Yazışması

YAZARLAR VE HOCALAR GRUBU YAZIŞMALARI Konu: Mahmud Ustaosmanoğlu Efendi anma, anlama ve hatırlama. 07.06.2020 Grup Sekreteri: Değerli Hocalarım. Bugün sizlerden Mahmud Efendi hocamızla ilgili duygu, düşünce ve hatıralarınızı bekliyoruz. Lütfen konuya katkı yapalım. 03:49 Osman Gülşen: Muhterem hocalarım Efendi Hazretleri ile ilgili bir anımı anlatmak istiyorum. 1977 senesiydi… Fatih Çarşamba’daki eski medresede Arapça …

Devamı

Seyda Nurullah Cezeri Özel Yazışması

YAZARLAR VE HOCALAR GRUBU YAZIŞMALARI Konu: Seyda Nurullah Cezeri anma, anlama ve hatırlama. 04.06.2020 Aydın Başar: Şeyh Nurullah Efendiye bir fatiha lütfen… Doğunun büyük şeyhi Şeyh Seyda hazretleri vefat ettiğinde 40 kadar halife bırakmıştır. Vefatından sonra halifeler aralarından birini şeyhin makamına geçirmek için toplanırlar. Neticede diğer halifeler şeyhin henüz yirmi yaşında …

Devamı

Tolstoy’a göre faiz insanlık suçuydu

Anisya: Vallahi bilmem. O vakit İvan Maseyiç, siz parayı bankaya yatırın, para bitmez, faizi de havadan elinize gelir, diye akıl öğretti. Mıtriç (yemeği bitirir): Bu doğru bir tüccarda çalıştım, onlar da hep böyle yapardı. Parayı bankaya koy, yat aşağı. Faiz tıkır tıkır işlesin Akim: Sen de azizim, şey, savunmağa başladın. …

Devamı

Yunus Emre/ Milk-i bekadan gelmişem

Mülk-i bekadan gelmişim, fani cihanı neylerim Ben dost cemalin görmüşüm, hur-i cinanı neylerim Vahdet meyinin cur’asın maşuk elinden içmişim Ben dost kokusun almışım, müşk-i Hutan’ı neylerim İbrahim’im, Cebrail’e hiç ihtiyacım kalmadı Muhammed’im dosta gidem, ben tercumanı neylerim İsmail’im Hak yoluna canımı kurban eylerim Çünkü bu can kurban olur, ben koç …

Devamı

Yunus Emre/ Ben gelmedim dava için

Ben gelmedim dâvâ için Benim işim sevi için Dostum evi gönüllerdir. Gönüller yapmağa geldim Dost esrüğü deliliğin Aşıklar bilir neliğin Değşürüben ikiliğin Birliğe yetmeğe geldim O padişah ben kuluyum Dost bahçesi bülbülüyüm Ol hocamın bahçesine Şâd olup ötmeğe geldim. Bunda bilişmeyen canlar Anda bilişemez onlar Bilişüben ben dost ile Hâlim …

Devamı

Yunus Emre/ Sen derviş olamazsın

Dervişlik der ki bana Sen derviş olamazsın Gel, ne diyeyim sana Sen derviş olamazsın Derviş bağrı baş gerek Gözü dolu yaş gerek Koyundan yavaş gerek Sen derviş olamazsın Dövene elsiz gerek Sövene dilsiz gerek Derviş gönülsüz gerek Sen derviş olmazsın Dilin ile şakırsın Çok maniler okursun Vara yoğa kakırsın Sen …

Devamı

Yunus Emre/ Kovanım yağma olsun

Canlar canını buldum Bu canım yağma olsun Assı ziyandan geçtim Dükkanım yağma olsun Ben benliğimden geçtim Gözüm hicabın açtım Dost vaslına eriştim Gümanım yağma olsun İkilikten usandım Birlik hanına kandım Dert şarabını içtim Dermanım yağma olsun Varlık çün sefer kıldı Dost ordan bize geldi Viran gönül nur doldu Cihanım yağma …

Devamı