Ana Sayfa / Seçkin İçerikler / Beğenilen Şiirler

Beğenilen Şiirler

Haccınız mebrur ola!

Ey mübârek yolcular, Haccınız mebrûr ola!.. Hacca «cennet» vâdi var; Sa‘yiniz meşkûr ola!.. Râm olun ihrâm ile, Mest olun zemzem ile, Mânevî ikrâm ile, Her nefes mâmûr ola!.. Hak için dönsün zaman, Hak için dursun cihan! Kurban olsun mal ve can, Kalbiniz pür-nûr ola… Hep olun Mevlâ ile… Düşmesin gıybet …

Devamı

Hasreti çekmez kızak…

Hasreti Çekmez Kızak… Gel gönül düşme uzak, Hasreti çekmez kızak, Ayrılık bize tuzak… Terk edip gitme gönül. Allah’ın sever isen, Yakınlık diler isen, Gönülden ayrı düşüp, Kaybolup yitme gönül. Ervahta yakın olan, Sanma ki gayrı olur, Dostluğu edip talan, Tükenip bitme gönül, Allah’tır yakın eden, Hikmeti bilmem neden, İçinde sevgi …

Devamı

Kızım Fazilettir Edebin Senin

Dinle kızım, bir nasihat edeyim sana Kainatın en üstün insanı ana Edebi hayası yön verir Cihan’a Kızım fazilettir edebin senin Kadın anadır eştir, hem de bacı Yuvayı kadın kurar, başların tacı Sevgiyle merhametle dertlerin ilacı Kızım fazilettir edebin senin Çocuk doğuranlar olurlar ana Fatih yetiştir ki hükmetsin Cihan’a İlmin hayan …

Devamı

Yunus Emre/ Milk-i bekadan gelmişem

Mülk-i bekadan gelmişim, fani cihanı neylerim Ben dost cemalin görmüşüm, hur-i cinanı neylerim Vahdet meyinin cur’asın maşuk elinden içmişim Ben dost kokusun almışım, müşk-i Hutan’ı neylerim İbrahim’im, Cebrail’e hiç ihtiyacım kalmadı Muhammed’im dosta gidem, ben tercumanı neylerim İsmail’im Hak yoluna canımı kurban eylerim Çünkü bu can kurban olur, ben koç …

Devamı

Yunus Emre/ Ben gelmedim dava için

Ben gelmedim dâvâ için Benim işim sevi için Dostum evi gönüllerdir. Gönüller yapmağa geldim Dost esrüğü deliliğin Aşıklar bilir neliğin Değşürüben ikiliğin Birliğe yetmeğe geldim O padişah ben kuluyum Dost bahçesi bülbülüyüm Ol hocamın bahçesine Şâd olup ötmeğe geldim. Bunda bilişmeyen canlar Anda bilişemez onlar Bilişüben ben dost ile Hâlim …

Devamı

Yunus Emre/ Sen derviş olamazsın

Dervişlik der ki bana Sen derviş olamazsın Gel, ne diyeyim sana Sen derviş olamazsın Derviş bağrı baş gerek Gözü dolu yaş gerek Koyundan yavaş gerek Sen derviş olamazsın Dövene elsiz gerek Sövene dilsiz gerek Derviş gönülsüz gerek Sen derviş olmazsın Dilin ile şakırsın Çok maniler okursun Vara yoğa kakırsın Sen …

Devamı

Yunus Emre/ Kovanım yağma olsun

Canlar canını buldum Bu canım yağma olsun Assı ziyandan geçtim Dükkanım yağma olsun Ben benliğimden geçtim Gözüm hicabın açtım Dost vaslına eriştim Gümanım yağma olsun İkilikten usandım Birlik hanına kandım Dert şarabını içtim Dermanım yağma olsun Varlık çün sefer kıldı Dost ordan bize geldi Viran gönül nur doldu Cihanım yağma …

Devamı

Aydın Başar/ Derin Kuyular

Yüzüne güleni dostun belleme, Halden bilmeyene derdin söyleme, Ağyar kapısında gönül eğleme, Hatırın dinlemez, yıkarlar seni, İncitip dal gibi kırarlar seni, Kibirli yanında kendini yerme, Nefsini küçültüp yerlere serme, İçi fesat ile sohbete girme, İyiysen kötüye yorarlar seni, Bir kadir bilmeze sorarlar seni, Taş gibi ağır ol su gibi taşma, …

Devamı

Arif Nihat Asya/ Dûa

Biz, kısık sesleriz…minareleri, Sen, ezansız bırakma Allah’ım!.. Ya çağır şurda bal yapanlarını, Ya kovansız bırakma Allah’ım! Mahyasızdır minareler…göğü de, Kehkeşansız bırakma Allah’ım!.. Müslümanlıkla yoğrulan yurdu, Müslümansız bırakma Allah’ım! Bize güç ver…cihad meydanını, Pehlivansız bırakma Allah’ım!.. Kahraman bekleyen yığınlarını, Kahramansız bırakma Allah’ım! Bilelim hasma karşı koymasını, Bizi cansız bırakma Allah’ım!.. Yarının …

Devamı

Süleyman Arif Emre’ye rahmetle

İsmiyle müsemmâ; Arif ve Süleyman idi Mücahit, hatip, şair, sultan-ı sühan idi Aruz, vezin, kafiye emrinde askerdi hep Şiir ülkesinde hikmetle hükümran idi Neler gördü geçirdi bir asırlık ömründe Kâh bülbül-i şeyda, kâh kükreyen arslan idi Yürürdü her daim Hak ve istikamet üzre Sapmazdı batıla kutlu yola revan idi “Yeniden …

Devamı