Ana Sayfa / Yazarlar / Aydın Başar

Aydın Başar

Yazarımız Aydın Başar’ın yazı arşividir

2- Allah’la Barışık Düzen

Mesnevi’de anlatılan fil hikâyesinde, fil hakkında gözü kapalı yorum yapanların onu hortum veya dişten ibaret sandıkları anlatılır. Bugün birileri bu hikâyedekine benzer bir tavırla İslam’ın ne olduğu konusunda fikir yürütüyorlar. Onun “sistem” ve “hukuk” alanına bakan yönlerini görmezden gelerek, onu salt ahlak öğretisi olarak göstermeye çalışıyorlar. Böylece “işine geldiği kadarına …

Devamı

1- Allah’ın Üç İsmi

Yüce Allah Nas Suresi’nin başında üç ismini zikreder; bunlar Rab, Melik ve İlah isimleridir. Yüce Allah; “Rab” oluşuyla “AHLAK” ve “HUKUK”; “Melik” oluşuyla “YÖNETİM”; “İlah” oluşuyla da “İBADET” alanına taalluk eder. Yani bu alanlarda söz söyler. Bu alanlar İslam’ın temel konularıdır aynı zamanda. İslam ahlak dini olduğu kadar, hukuk dinidir …

Devamı

Bayram Bir Gönül Seferberliğidir

Son Nefes, İmandan İhsana Tasavvuf ve Nebiler Silsilesi gibi onlarca kıymetli eseri ilim ve irfan dünyamıza kazandıran Osman Nuri Topbaş Hocaefendi 2011 yılının Ekim ayında İstanbul Gürpınar’da bir sünnet merasimine katılmıştı. Muhterem Hocamızın orada yapmış olduğu konuşmayı kaydettim ve yazıya aktardım. İstifadenize arz ediyorum efendim. Nesli eğitmenin en önemli vazifemiz …

Devamı

Sade hayat imandandır

Ümit Şimşek Hoca ilmi ile âmil tevazu sahibi gerçek bir âlim ve münevverdir. Eğer onu tanımayanlar varsa, onlara Hoca’yı mutlaka tanımalarını tavsiye ederim. İlim ve irfan dünyamızda, kırkın üzerinde eseri olduğu halde onun kadar mahcup ve tevazulu acaba kaç kişi vardır? Acaba kaç kişi onun gibi hayatının tamamını ilme ve …

Devamı

Şöhretten Afetten Kaçar Gibi Kaçardı

1901 yılında doğan Hacı Şaban Efendi (v. 15 Eylül 1992) Bayburt’un yetiştirdiği en önemli mâneviyat büyüklerindendir. İslam’ı tavizsiz yaşaması ve Sünnet-i Seniye’yi harfiyen tatbik etmesiyle bilinen Hacı Şaban Efendi, tanıyanların anlattıklarına göre çok heybetli bir zatmış. Gözlerine bakmaya bile cesaret edemeyen müridleri, onun o heybetli görüntüsünün ardında çok merhametli bir …

Devamı

Şükürlü Sofralar İçin Yemek Duası Öğreniyoruz

Çocuk eğitiminde yemek duasının ayrı bir önemi vardır. Yemek duası çocukların dini hayata aktarabilecekleri pratik bir alan ortaya koymaktadır. Dinin hayatın içinde olduğunu gösteren çok kolay ve pratik bir uygulamadır. Din teoriler bütünü olmayıp hayatın içinde olan bir olgu olduğundan işe hayatın tam ortasından başlamamız gerektiğini düşünüyoruz. Günümüzde maalesef yemek duasının …

Devamı

7- İki Yabancı Demokrasi ve Laiklik

Daha bir asır önce dindarlarımız demokrasiye yaklaşırken diğer Batı menşeli kavramlara yaklaştıkları gibi şüpheyle yaklaşıyorlardı. Aynı tavrı “laiklik” kavramına karşı da gösteriyorlardı. Daha sonraki dönemlerde dindar profili zamanla değişti ve dindarlar; “Laiklikle aram iyi değil ama demokrasi güzel bir şeydir” demeye başladılar. Bugün ise dindarlar laiklikle de barıştılar ve “demokrasi …

Devamı

Cennetle dalga geçen ilahiyat profesörüne cevap

Cennet tasvirlerinin evrensel çağlar üstü bir tasvir olmadığı görüşü ile ilgili bir sayın profesörümüzün iki tane videosu dolaşımda. Birincisinde talihsiz bir şekilde cennet tasvirleri ile dalga geçen profesörümüz, ikinci videoda biraz daha oturaklı bir tarzda aynı görüşünü bir kez daha anlatıyor. İnşallah üçüncü videosunda da yaptığı hatayı anladığını ve tövbe …

Devamı

Muhasibi’nin kalbi her türlü gaileden boştur

İmam Ebû Abdullah el Hâris bin Esed el Muhasibi yaklaşık olarak hicri 165 tarihinde Basra’da doğmuş, Bağdat’ta yaşamış, İmam-ı Şafiî’den ders almış, Rafizilere, Mutezile’ye ve kaderi inkâr edenlere karşı Ehl-i Sünneti savunmuş, daha çok tasavvufî yönüyle bilinen bir âlimdir. İbrahim bin Edhem, Davud et Tâî, Fudayl bin Iyâz, Ma’ruf el …

Devamı

Tadını alan Kur’an’a doyamaz

26 Kasım 2011 Cumartesi günü sabah dokuzdan akşam dokuza kadar Abdullah Yıldız Hoca’yla beraberdik. Sağ olsun beni de arabasıyla katıldığı programlara götürdü. Bugüne tam üç program sığdırdı. Beraber geçirdiğimiz on iki saatlik bu zaman diliminde ilk durağımız Haznedar’da bir camiydi. Orada Van-Tiran gezisindeki izlenimlerini anlattı. İkinci durağımız Kâğıthane civarındaki Davetder …

Devamı