Ana Sayfa / Yazarlar / Mehmet Sürmeli

Mehmet Sürmeli

Yazarımız Dr Mehmet Sürmeli’nin yazı arşividir.

Mihr konusu ihmale gelmez

Evlilik akdi yapılırken kadına mihr tayin etmek gerekir. Mihrin varlığı Kitap ve Sünnetle sabittir. Yüce Allah, kadınlara mihr vermekle ilgili şöyle buyurmaktadır: “Kadınlara mihrlerini seve seve verin. Eğer, kendi istekleriyle mihrin bir kısmını size bağışlarlarsa, onu da afiyetle yiyin.” 1 Nikâh akdi yapılırken mihr belirlenmemiş veya belirlenmesine rağmen cinsel bir …

Devamı

Gerçek velileri nasıl tanıyabiliriz?

Kur’an-ı Kerim’de velayetle ilgili 200’den fazla ayet vardır. Kur’an’ın ana kavramlarından olan velayet, aynı zamanda anahtar bir kavramdır. Velayetin anlam alanına giren veya onunla zıt düşen onlarca kavramı tespit etmek mümkündür. Hazreti Muhammed sallellahu aleyhi ve sellem’den de konuyla ilgili birçok hadis sadır olmuştur. 1 Şunu hemen tespit etmekte yarar …

Devamı

Cihad temel ibadet değil diyenlere gelsin…

Cihad en temel ibadettir. Risaletin hemen başında, namazla beraber ilk teşrî’ kılınan ibadetlerdendir. Diğer ibadetlerin kabul şartları olan; niyet, ihlas ve sünnete uygunluk cihad için de geçerlidir. Sadece Allah rızası için yapılır ve cihaddan muafiyet için izin istenmez. Hele de Müslümanların toprakları işgale uğramış, emniyetleri kaybolmuş, fuhşa bağlı nesil emniyetleri …

Devamı

Sünnet düşmanlarının asıl derdi ne biliyor musunuz?

Hadis ve Sünnet’i reddedenler, hayatın ayrıntılarıyla ilgili dini hükümlerin kısm-ı azamının kaynaklarının Sünnet’te olması münasebetiyle, Sünnet’i devre dışı bırakarak hayatta boşluk oluşturmak istemektedirler. Bu istemin arka plânında moderniteye; hayatın Allahsız yorumu olan batı medeniyetine iktidar yolu açmak düşüncesi vardır. Bu sebeple de Sünnet’i itibarsız kılma ve hadis inkârcılığı daha çok …

Devamı

Kardeşlerim ilim hususunda nasihatleşin!

Hadiste beyan edildiği gibi; “Yüce Allah kime ilim verdiyse ilmi gizlememe hususunda ondan söz almıştır.”1 İlmi gizlemek Kur’an’da belirtildiği üzere Allah’ın lanetini gerektiren bir suçtur: “İndirdiğimiz apaçık hükümleri ve doğru yolu, insanlara biz Kitapta beyan ettikten sonra, gizleyenler (var ya), şüphesiz Allah onlara lânet eder. (onları rahmetinden kovar) ve bütün …

Devamı

Sahabilerin Tarihselciliğe Reddiyesi

Peygamber Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem evrensel tebliği olan bir peygamberdir. Tüm insanlara ve cinlere peygamber olarak gönderilmiştir.1 Onun evrenselliğini şu ayet açık bir biçimde beyan etmektedir: “De ki: “Ey insanlar! Gerçekten ben, Allah’ın (kıyamete kadar) tüm insanlığa göndermiş olduğu elçisiyim. O Allah ki göklerin ve yeryüzünün egemenliği yalnızca O’na …

Devamı

Oryantalist kafasıyla İslam Tarihi’ne bakanlar

Peygamber Efendimiz 571 yılında dünyaya teşrif buyurmuş ve 610 yılında kendisine peygamberlik görevi verilmiştir. Bu görevin yaklaşık 13 yıl kadarını (610-622) Mekke’de, 10 yıl kadarını da Medine’de (622-632) ifa etmiştir. 632 yılında vefat etmiştir. Allah’ın emri üzerine iman edenlerin hayatlarının uzunluk,(1) genişlik (2) ve derinlik boyutlarında (3) tek örnektir. Rabbimiz, Resulullah’ı …

Devamı

Selât-ü Selam’ı tartışmaya açanlar dalalettedir

Yüce Allah, Hazreti Muhammed sallellahü aleyhi ve sellem’in kendi katındaki değerinden dolayı ona salat-ü selam ettiğini müminlere bildirmiştir: “Allah ve melekleri, Peygambere salat ederler. Ey müminler! Siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin.” (Ahzab 33 / 56.) Allah Teâlâ’nın, Resulullah’a salat etmesi; onu övmesi ve rahmetidir. …

Devamı

Kimsenin cenneti kâfirlere tahsis etme hakkı yoktur

Yahudilik ve Hıristiyanlık diye hak bir din yoktur. Yüce Allah’ın peygamberleri vasıtasıyla göndermiş olduğu dinlerin hepsinin adı İslâm’dır. (1) Ehli kitap, Allah’a vermiş oldukları ahdi bozmak, ona çocuk isnat etmek ve ulûhiyeti parçalamak gibi nedenlerden dolayı küfre girmiş ve Allah’a şirk koşmak suretiyle müşrik olmuşlardır. (2) Allah celle celalüh inançları Peygamber Efendimiz sallellahü …

Devamı

İnsanlığın İntiharı Faiz Günahı

Kur’an-ı Kerim’de “riba” kelimesiyle ifade edilen faiz, insana ve emeğe karşı işlenen en büyük suçlardan biridir. Bu özelliğinden dolayı Hazreti Âdem’den itibaren bütün peygamberler faizin yasak olduğunu bildirmişlerdir. Yasak olduğunu bildirmekle kalmayıp faizin ortadan kalkması için çözüm odaklı bir mücadele de vermişlerdir. Peygamber Efendimiz de Veda Hutbesi’nde ebedi olarak yürürlükten kaldırdığını …

Devamı