Ana Sayfa / Çocuk Terbiyesi / Altın Öğütler / Her biri, bir kitap değerinde tecrübeler

Her biri, bir kitap değerinde tecrübeler


 • İnsan olmak için, “insan” ismini taşımak yetmiyormuş.
 • Hayat, cam sırtı gibi dümdüz değilmiş.
 • “İman makamı”ndan daha üstün makam yokmuş.
 • Güzel ahlâk sahibi olmak, en büyük zenginlikmiş.
 • İmansız kalb, balsız petekten farksızmış.

İk önce edep olmalı

 • Baş gözü, her şeyi görmek için yeterli değilmiş.
 • Baştaki kulaklar, her sesi duymaya kâfi değilmiş.
 • Merhamet de hava gibi, su gibi,gerçek insanın “olmazsa olmaz”ı imiş.
 • Hayâ, insanın sayılamayacak kadar çok eksiklerini örten bir fâzilet perdesiymiş.
 • Allah’tan korkmayanlardan, çok korkmak, çok sakınmak lâzımmış.
 • En güzel elbiseleri giyseler de edeb yoksunu kimselerin, çıplaklardan farkı yokmuş.

Hatasız dost aramayın

 • Mânâlı susuşlar, çoğu zaman, nâra atmaktan, bağırıp çağırarak konuşmaktan daha tesirli imiş.
 • Gâfil kimseye söylenen söz, nâfile söz hükmündeymiş.
 • Sevmek, gönülden ve Allah için olmadıkça, kuru bir iddiadan başka bir şey değilmiş.
 • Hatâsız kul, hatâsız dost aramak boşuna gayretmiş.
 • Affetmeyen insan, affa lâyık olmazmış.
 • Hakk’a varmayan yol, yoldan sayılmazmış.
 • Hakk’ı görmeyen göz, gözden sayılmazmış.
 • Helâl kaynamayan aş, aştan sayılmazmış.
 • Hakk için akmayan gözyaşı,gözyaşından sayılmazmış.
 • Secdeye varmayan baş, başdan sayılmazmış.

Hayat inişli çıkışlıdır

 • Niyet hayır olursa,akıbet de hayır olurmuş.
 • Ateş olmayan yerden, duman tütmezmiş.
 • Körler çarşısında ayna satılmazmış.
 • Körler memleketinde, şaşılar padişah olurmuş.
 • Bülbülü altın kafese koysalar da “ah vatanım!” dermiş.
 • Hayat, inişli çıkışlı imiş.

İnsana kalb-i selim lazım

 • Kişiye, anlayamayacağı dilden konuşmak,ham demire biçim vermeye çalışmaktan farksızmış.
 • Yer demir olsa, gök bakır olsa, rızk endişesiyle yaşamamalıymış.
 • Yaşamak için yemeli ama, yemek için yaşamamalı imiş.
 • Kahkahayla gülmek, gaflet alâmetiymiş.
 • Akıl,Allah’a teslim olduktan sonra,”selim akıl” olurmuş.
 • Akl-ı selim sahibi olmak yetmezmiş, zevk-i selim sahibi de olmalıymış.
 • Allah katında, mal-mülk sahibi olmak değil, “selim kalb” sahibi olmak makbulmüş.
 • Allah’ın huzurundan kaçanlar, huzur yüzü gör(e)mezlermiş.
 • Haramda huzur arayanlara, huzur haram olurmuş.

Tevekkül edene Allah yeter

 • “Hâl”i anlamak için, “mâzi”yi “doğru”bilmek lâzımmış.
 • “Müslümanım!” demek başka, “müslümanca yaşamak” başkaymış.
 • Dâvâ adamı,yaralayan, yara açan bir dil değil, yaraları saran bir dil kullanmalıymış.
 • Zikir, fikir, şükür, iman sahibinin “olmazsa olmaz”ı imiş.
 • Çilesiz, meselesiz, ucuza getirici, göz boyayıcı kimseden “dâvâ adamı” olmazmış.
 • Allah’a tevekkül edenin, yardımcısı Hakk’mış.
 • Damağa ziyafet gerektiği gibi, dimağa da ziyafet gerekirmiş.

Önce nefsimizi düzeltmeliyiz

 • İnsan, başkalarına nizam vermekten ziyâde, önce kendi nefsini hizâya sokmanın yoluna bakmalıymış.
 • Kendi kimliğini, kendi kıymet hükümlerini reddeden insan da toplum da iflâh olmazmış.
 • Sahte kurtarıcılardan kurtulmadıkça, gerçek kurtuluş hayâlmiş.
 • Melekten üstün insan olabileceği gibi, şeytandan aşağı insan da olabilirmiş.
 • Sözlerimiz,davranışlarımızla ahenk içinde olmadığı takdirde, inancımız ve ahlâkımız da bozuk olurmuş.
 • İnsan, vakti gelince, atını nallamayı da itini bağlamayı da bilmeliymiş.
 • Ne keder sürekliymiş, ne de sevinç.
 • Dünyaları nefsânî arzularıyla sınırlı insanlara, gerçeği anlatmak, zorların en zoruymuş.

Erteleyen helak oldu

 • Vaktinde yapılması gereken işleri erteleyenler, helâkte imiş.
 • Düğüne gidip zurnayı beğenmeyen, hamama gidip kurnayı beğenmeyen, herşeyde bir kusur arayan insanlarla geçinmek mümkün olmazmış.
 • Kibir,bele bağlanan taş gibiymiş; uçmaya da engelmiş, yüzmeye de.
 • Dâvâ adamı,kendisini değil, dâvâsını “zirve”ye çıkarmak için gayret göstermeliymiş.
 • Eline, beline, diline/eşine, aşına, işine/özüne, sözüne, gözüne sahip olmayanda hayır olmazmış.
 • Hiçbir şeyin, hiçbir şeye yetmediği yerde, Allah her şeye yetermiş.
 • Anlamak” da yetmiyormuş. Anladıklarımızla amel etmek lâzımmış.

Muzaffer Doğan/ DinKulturuAtolyesi.com

Hakkımda dinkulturuatolyesi

Şunlara Gözat

Sen sıradan birisi olamazsın

Bireysel ümmet olmak veya tek başına da olsa cemaat olabilmek. Bu ifade ile kastımız, insanların …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir