Ana Sayfa / Örnek Şahsiyetler / İslam Alimleri / Nureddin Yıldız Hoca için yazarlar ne dedi?

Nureddin Yıldız Hoca için yazarlar ne dedi?

Malum kesim tarafından üzerinde toplumsal linç denemesi yapılan Nureddin Yıldız Hocaya destekler devam ediyor. Birçok yazar konuyla ilgili sosyal medyada ya da çeşitli yayın organlarında desteklerini ifade ettiler. İşte onlardan bazıları:

Abdulaziz Kıranşal: 7000 konferans, yetiştirilen yüzlerce hafız, islama kazandırılan binlerce genç, dijital ortamda ücretsiz binlerce saat ders, yıkılmaktan kurtarılan onca yuva, Kur’an ve Sünnet uğrunda ağaran saçlar ve sakallar, koca bir ömür, yazıktır, günahtır, ayıptır…  Nureddin Yıldız

Abdulhamit Kahraman: Dini olduğu gibi anlatanları seviyoruz. Belli ki bu iş Nureddin Hoca ile sınırlı kalmayacak! Terbiye süreci başlamıştır!

Abdullah Taylan: Nureddin Yıldız hocanın, müslüman toplumumuzun temel kültür değerlerine sadık bir şekilde, bu konuyu gündeme getirmesinin rahatsızlık doğurması, çok garipsenir bir vakıadır. Nureddin Yıldız, İhsan Şenocak ve Faruk Beşer hocalarımızın vakıasında, bir art niyetlilik projesi olduğu kanaatı, bütün ehli ilimde hakimdir. Nuredin Yıldız hoca ve bizler neyle itham olursak olalım ve neyle yargılanırsak yargılanalım biz hakkı söylemekten geri kalmayacağız. Türkiye’nin yakalamış olduğu bu birlik ve beraberlik ufkunu dağıtmayacağız. Küffarın ve onların maşası hain odakların Türkiye’ye tüm gücüyle saldırdığı bu ortamda, devletimizin elini zayıflatmayacağız. Nureddin hoca da bu konuda bizden farklı düşünmüyor.

Abdullah Yıldız: Değerli ilim adamı Nureddin Yıldız kardeşime karşı “Şeytanî medya” tarafından başlatılan linç kampanyası, onu “Şer odaklara” kurban sunarak değil, hep birlikte hakkın ve hakikatin yanında saf tutarak geri püskürtülebilir.

Adem Özköse: Kırpılmış, kesilmiş videolarla Nureddin Yıldız hocaya açtığınız soruşturma en çok FETÖ’nün militanlarını sevindirecek. 15 Temmuz gecesinin gerçek kahramanlarından tek tek intikam alma projesine hizmet etmeyin.

Ahmet Akgündüz: Nureddin Yıldız ve Faruk Beşer Hocalar ehl-i sünneti bu bid’at asrında müdafaa eden hocalardır. Ancak âyet ve hadisleri ve hatta şer’î hükümleri açıklarken bazı ifade yanlışlıkları bulunabilir. Biliniz ki, hedefleri bu iki hocayı yıpratmak değil, belki dini yıpratmak olan algıcı medyaya güvenmeyiniz

Ahmet Hamdi Yıldırım: Nureddin Yıldız hoca benim hocamdır, hayatımdır, canımdır. Nureddin Hocanın ihlasından samimiyetinden zerre kadar şüphesi olanın ben samimiyetinden şüphe ederim.

Ali İhsan Karahasanoğlu: Dini, anladığı çerçevede anlatan.. Kendisine saygı duyan topluluklara aktaran hocaefendilere yönelik saldırıları anlamak mümkün değil.. 0Ne istiyorlar, hocalardan? “Dini anlatma.. Biz gençleri fuhşa, kötülüğe, suçlara daha kolay yöneltebilelim..” Başka bir anlamı olabilir mi, yapılan saldırıların.. Ne imiş? Nureddin Hoca, “Asansöre sadece bir erkek biniyorsa, kadın tek başına ona iştirak etmesin” demiş. Veya “Kadın asansöre binmiş ise, erkek beklesin” mealinde bir öneride bulunmuş. Bunun, kime, ne zararı var?

Aydın Başar: Nureddin Yıldız Hocamızı sevenden de sevmeyenden de Allah razı olsun. Üslübunu beğenlerden de beğenmeyenlerden de Allah razı olsun. Ben hocamın yanındayım, dünya ahiret kardeşiyim. En mantlıklı ve müspet yollarla hocamızı desteklemek için elimizden geleni inşallah yapacağız. Zaten çok fazla destek var. Çok kıymetli isimler sosyal medyada hocaya destek mesajları atıyorlar. İnşallah yanlıştan dönülecektir diye umuyoruz.

Burhaneddin Can: Nureddin Yıldız’ın 2012, 2013, 2015 yıllarındaki konuşmalarını kırparak, anlam kaybına sebebiyet vererek, bambaşka anlamlar üreterek başlatılan kampanya, Şer İttifakının bir psikolojik harekâtı olup Sünni camiayı sosyolojik olarak bölüp çatıştırmak amaçlıdır. Başta siyasiler, cemaatler ve kanaat önderleri olmak üzere tüm Müslümanların bu oyuna gelmemesi ve birbirlerine sahip çıkması, tarihi bir zorunluluktur.

Cemal Nar: 2007’de yapılan bir konuşmadan dolayı bir hoca efendiye linç girişimi kimi sevindirir bilemem ama benim vicdanım ezildi. Bu adam da ilahiyat mezunu, çalışkan ve fedakar, Ak Parti gençliğine emek vermiş birisi. Doğan medyanın dolduruşuna gelmişler, pişman olup helallik dilemelidirler.

Ebubekir Sifil: Nureddin Yıldız hoca hakkında açılan davanın gerekçesi ilginç. Hoca kimi kime karşı kışkırtmış? Kimi tahkir/tahrik etmiş? İlim adamları arasında tartışılması gereken bir hususun dava konusu yapılması -sonunda mahkûmiyet çıksın çıkmasın- maşeri vicdanı yaralamıştır.

Hakan Albayrak: Bu hocalar itibarsızlaştırılarak sindirildi ve susturuldu diyelim; meydanın resmî söylemden şaşmayan ‘devletlu’ hocalara kalacağı mı zannediliyor? Sivil alanda doğan boşluğu aşırı uçların doldurmayacağı ne malum? Siyasi otoritenin buyruklarına harfiyen uymaktan başka marifeti olmayan ‘ulema’nın çekilmezliği de cabası. Nureddin Yıldız ve benzerleri şu veya bu konudaki söylem ve üsluplarından ötürü tabii ki eleştirilmeli ama külliyen red ve tahkir manzarası hiç yakışık almıyor.”

Hamdi Arslan: Nureddin Yıldız Hocaefendi kardeşimiz, Mekke-i Mükerreme günlerinden beri çok yakından tanıdığımız dava arkadaşımızdır, dostumuzdur. Tam da soyadı gibidir, İslami davet ve tebliğ sahasında, talim ve tedris alanında “yıldız” bir şahsiyettir, bu noktalarda parıltısı her geçen gün artmakta, pırıltısı ziyadeleşmektedir. Hakkında yazıp çizenlerin bir çoğunun, onun dediklerini tam dinlemeden, izlemeden, batıl medyadan ortalığa saçılan hezeyanlara göre hüküm verme temayülünde olması, asla Nureddin Hoca’ya nakîsa ilsak edemez. Bilakis bu gibi vesilelerle onun cevherinin yüksek kıymeti daha iyi anlaşılacaktır. İnşaallah Rabbimiz indindeki derecesi yükselecektir. (İnnemâ yuveffes-sâbirûne ecrahum bi-ğayr-i hisab) esrârına nâil olacaktır. Ona üzülecek değil, gıbta edecek haldeyiz. Bilakis küffarı, münafıkları, sefele-i nâsı sevindirenlere acımak durumundayız. Allah Teala ona da bize de dini ve taati üzre sebât versin, onu ve bizi daima tevfikât-ı samedâniyyesine mazhar eylesin. Amin.

İsmail Kılıçarslan: Kendisiyle didişmekten de, kendisini zaman zaman eleştirmekten de geri durmadığım Nureddin Yıldız Hoca’nın bir konuşmasının kuşa çevrilerek hakkında re’sen savcılık soruşturması başlatılması bir akıl tutulmasıdır. Bu akıl tutulması karşısında zil takıp oynayacak kıvama gelen bazılarının durumu ise ibretliktir.

Mehmet Beşir Eryarsoy: Özellikle şunu belirtmek isterim. Şu güzel ve hepimize yeten ülkemizde, düşünen konuşan yazan ve okuyan insanlarımızın önemli bir yekununun, kendisine muhalif, inanç, düşünce ve kanaatleri anlamaya çalışma gayret ve nezahetini taşıdıklarını söylememiz pek mümkün değildir. Bunun da ötesi bir takım kimseler öküz altında buzağı arar misali, son derece kötü niyetli ve hatta bazıları -tırnak içinde söylüyorum- kendi emellerini müstevlilerin emel ve istekleriyle tevhid etmek gayreti ile hıyanet ve dalalet sergiliyorlar. Bir takım kötü niyetli arayışlarla insanlarımız ve değerlerimizi harcama cüretkarlığını gösterebiliyorlar. Durum böyle iken Nureddin Yıldız hocayı veya bir başkasını, kanaatlerini benimseyelim ya da benimsemeyelim, onları nezih ve haysiyet ölçüleri içerisinde eleştirme hakkımız mahfuz olmakla birlikte, kötü niyetli bir linç girişimi ile karşı karşıya olduğumuzdan ötürü, böyle bir tavır ve tutum içerisinde olanları şiddetle red ve protesto ediyorum.

Mehmet Odabaşı: Nureddin Yıldız Hoca gibi istikamet sahibi, kanaatlerini çekinmeden açıklayan, ümmetin derdiyle dertlenen, hayırlı nesiller yetişsin diye gecesini gündüzüne katan ilim ve davet ehlini sindirmek ve yıldırmak gayesi güden bir takım çevrelerin oyununu bozmamız gerekiyor. Bunun çaresi de kenetlenmektir. İnşallah Nureddin Hocamıza yapılan bu taarruzun hayırlı neticeler vererek bu kenetlenmeyi sağlayacağını ümit ediyorum. İslam’ı laik ideolojiye kurban eden kanaatler terviç edilirken ülkemizde tevhid sancağını elinde tutan hocalarımıza sahip çıkmazsak kendi onurumuzu ve izzetimizi de yitiririz. Sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa’ya veraset makamında duran ilim ehlini müdafaa o makamın asıl sahibini müdafaadır

Muhammed Emin Yıldırım: Alimleri, cemaatleri, vakıfları ve ilmin izzetini itibarsızlaştırma çalışmaları her dönem olmuştur, olmaya da devam edecektir. Bu yolun kaderinde bunlar var… Nureddin Yıldız hocamıza şimdi bu bedel ödettiriliyor. Allah celle celalüh yardımcısı olsun. Mükâfatı alî olsun.

Mustafa Enesoğlu: Hocalarımıza soruşturma açmak eski düzen alışkanlıklarıdır. 28 Şubat’ta bu tür uygulamalar çok gördük. Bu da geçer yâ hû!

Murat Padak:  Nureddin Yıldız Hoca Türkiye gençliğini ve Türkiye aile yapısını her türlü kötülüklerden korumak için gecesini gündüzüne katan, gençlik ve aile üzerine sohbetler yapan ve gücünün yettiği kadar kitlelere ulaşmaya çalışan bir hocamızdır. Derdi para kazanmak, şöhret olmak ve tanınmak değildir. Ülkemizde din adamlarına saldıran şer güçler alimleri birer birer yok etme planı içerisindeler. Nureddin Yıldız hocanın ardında yüz binlerce insan var. Halk kime ne değer vereceğini gayet iyi bilmektedir. Aslında hedef İhsan hoca ya da Nurettin hoca da değildir. Esas hedef buz dağının diğer yüzüdür. Esas hedef İslam’dır.

Nevzat Çiçek: Nureddin Yıldız’a soruşturma açılmış: “Dini farklı yorumlama özgürlüğü yok mu? Bize çok saçma gelebilir. Ama dinin öyle emrettiğini düşünüyorsa ifade etmemeli mi insanlar? Çıkar bir başka din adamı da o iş öyle değil, şöyle der, doğrusu budur der… Toplum da kararını verir. “

Ramazan Kayan: İslamî çalışmalarındaki gayret ve samimiyetine şahit olduğumuz Nureddin Yıldız hocanın son günlerde itibar suikastine maruz kalmasına gönlümüzün razı olmadığını belirtmek isteriz. Rabbim hocamızın çalışmalarındaki gayretini artırsın.

İhsan Şenocak: Kadının cinselliği üzerinden para kazanmakla maruf ve meşhur olan medya Nureddin Yıldız Hocamıza şu ya da bu fikrinden dolayı değil, Müslümanlığından dolayı saldırıyorsa bir müslüman olarak yanında durmayı vazife telakki ederim.

Ömer Faruk Akkaya: Nureddin Yıldız Hocamız zor dönemlerin çilesini yüreğinde hissetmiş samimi ehl-i sünnet bir alimdir. Medya üzerinden çekilen sinsi bir operasyon ve kasıtlı cımbızlamazlar ile toplum tarafından büyük bir sevgiye ve iltifata mazhar kılınmış alim hakkında dava açmak akıl alacak iş değil. Toplumun harcı olan bir insana “halkı tahrik ediyor; kin ve nefrete yönlendiriyor” nasıl denilebilir? Buna bu toplum inanmaz. Hiç kimseyi de inandıramazlar. Onu itibarsızlaştırmaya çalışanlar ahirette bunun hesabını Allah Teala’ya hiçbir şekilde veremezler.

Recep Songül: Karanlık odakların sinsi planlarıyla hizmetlerine engel olunmaya çalışılan “Kıymetli Nureddin Yıldız Hocaefendi” bu kirli odaklara bırakılacak kadar yalnız değildir. Kendisine sabır ve sebat diler, maddi ve manevi yanında olduğumuzu ifade ederiz. Bütün dost ve arkadaşlarımızdan; medya, sosyal medya, vakıf, dernek, gazete ve dergi adına her türlü alanlarda tepkilerini dile getirmelerini rica ederiz. İnsaf ve vicdan sahibi savcı ve avukatları da bu haksızlığa dur demeye çağırıyoruz. Gün, her türlü desteği hak eden hikmet, insaf ve ilim ehli hocalarımıza sahip çıkma günüdür.

Salih Turgut: Nureddin Yıldız hoca kardeşimiz gibi sevdiğimiz kıymetli bir hocamızdır. Ciddi İslami eğitim veren hocalara en çok ihtiyaç duyduğumuz bir zamanda onları yıpratmaya yönelik faaliyetler bizi üzmektedir. Büyük güçlerin birleşerek başta Türkiye olmak üzere islam ümmetine tüm alanlarda savaş açtığı bir dönemde bize düşen görev: hocalarımıza sahip çıkmak kazanımlarımızı korumak birbirimizi yıpratmadan büyük güçlerle mücadeleye yakışır bir şekilde saflarımızı sıklaştırmaktır.

Sezgin Çakır: Nureddin Yıldız hocayı linç etmek isteyenler Onun müslümanlığından rahatsızlar. Kinleri İhsan Şenocak veya Nureddin Yıldız’a değil. Kinleri İslama. Bu güruha alim, hatip vb insanlarımızı ezdirmemeliyiz. Kadın pazarlarlar sonra da kadın savunucusu olurlar. Rezil herifler.

Siyami Akyel: Bir kısım Sekülerlerin, Nureddin Yıldız Hocaya karşı başlattığı linç kampanyasına izin vermeyeceğiz.

Soner Duman: Daha önce Faruk Beşer hocanın twitter ve facebook’tan yaptığı paylaşıma da benzer yaklaşım göstererek dindar kesime parmak sallama, hizaya getirme teşebbüsünde bulundular. Bu şekilde yaparak ehliyet sahibi insanları din konusunda fikir beyan edemeyecek hale getirmek istiyorlar. Nureddin Yıldız veya Faruk Beşer’in görüşlerini, üslubunu beğeniriz beğenmeyiz, tartışırız tartışmayız (şahsen benim her iki hocamızın söylemlerinin hem mahiyetine hem de üslubuna yönelik zaman zaman itirazlarım olmaktadır) ama bunun değerlendirilmesi durum müslüman kamu oyunda kendi usul ve üslubunca yapılır. Dine mesafeli kesimlerin, yapılan konuşmalar veya yazılan yazılardan belirli parçalar kırparak bunu, söz konusu görüşleri dile getirenler açısından bir linç kampanyasına dönüştürmesi ve bunun için özellikle yumuşak karnımız olan kadın meselesinin seçilmesi ve bunun tam da dünya kadınlar günü” öncesine denk getirilmesi manidardır. Rabbim kötülük peşinde olanlara fırsat vermesin. Uyanık olmak gerekir vesselam.

Süleyman Karakaş: Görüşünde (fetvasında) isabetli veya isabetsiz/yanlış olsun, bir İslam alimine hakaret etmek kimsenin haddine olmamalıdır. Bütün Milli ve manevi değerlerimizin taşıyıcıları alimlerdir. Eğer alimlerimiz ve alimlik yıpranırsa İslam’dan geriye hiçbir şey kalmayacaktır.

Tayyip Elçi:Furuat denebilecek türden bazı fikirlerine katılmasam da Nureddin Yıldız hocamız ismiyle müsemma ihtida edilecek bir yıldızdır. Günümüz Türkiye’sinde İslam davasını hasbi olarak omuzlamış, canhıraşane bir şekilde tebliğ ve irşad vazifesini yürüten ender dava adamlarından biridir. Tek sahih İslam Yolu olan Ehl-i Sünnetin kahraman bir müdafiidir. Fitnebazların desiselerine gelinip yıpratılması dava için büyük bir kayıp olur. Müslüman eliyle müslümanın vurdurulmasına razı olamayız.

Yusuf Kaplan: Bazı fikirlerine katılmıyor olabilirsiniz. Ama Nureddin Yıldız hakkında “halkı kin ve nefret düşmanlığına kışkırtıyor” diye soruşturma açmak saçmalıktır.  Nureddin Yıldız bahane! Birileri toplumun sabrını patlatmak istiyor!

Zekeriya Güler: Malum olduğu üzere bir metnin veya konuşmanın doğru anlaşılması her şeyden önce onun ön yargılardan uzak objektif, adil ve siyak-sibak göz önünde bulundurularak okunmasına ve dinlenmesine bağlıdır. Nureddin Yıldız’ın ilgili konuşmasının orijinal hali internette mevcut. Ben şahsen iki defa dinledim, medyanın cımbızlayıp çarpıtarak servis ettiği kasetin “la asle leh, batıl” olduğunu gördüm. Çünkü hoca, eşler arasında darbın vuku bulmaması için adeta çırpınıyor. Orijinal kaseti dinlemeden doğru ve sağlıklı bir değerlendirme yapmak mümkün değil. Aksi halde haksız eleştirilerle zulüm ve linç kampanyasına ortak olma riski var. Galiba bu tür fitne zamanlarında akla gelen selef tecrübelerinden birisi, Basralı tâbiî âlim Muhammed İbn Sîrîn’in şu uyarısı olmalıdır: “Şayet kardeşinin kötülüklerini ortaya döküp de onun iyilik ve güzelliklerini görmez isen, ona zulmetmiş olursun!”

DinKulturuAtolyesi

Hakkımda dinkulturuatolyesi

Şunlara Gözat

Mustafa Akgül Hoca’yla bir tefekkür yolculuğu

Şubat 2012’de Şehremini mahallesindeki Gül düğün salonunda Şeyh Raşid Camii’nin bir programına katıldım. Programın konuğu …

Bir yorum

  1. Hüseyin Yalnız

    Atölye organizatörü Aydın bey başta olmak üzere, Güvenilir İslam Alimi Nurettin Yıldız hocamıza yapılan haksız saldırılara karşı, onun yanında yer alan tüm dertli araştırmacılarımıza teşekkür ederiz. Allah hepsinden razı olsun..

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir