Ana Sayfa / Etiket Arşivi: İstikamet Yazıları

Etiket Arşivi: İstikamet Yazıları

Geleceğin dünyasını seferîler inşa edecektir

Allah Teâlâ’nın “Fa’âl” (İş yapan) olmasından insanlar marifetleri oranınca nasiplerini almışlardır. Marifetin en üst seviyede tezahür ettiği Hazreti Muhammed sallellahü aleyhi ve sellem, çalışkanlık ve gayrette, Rabbinin direktifiyle zamanı en güzel biçimde kullanmıştır. “Bir işi bitirince hemen diğerine koyul” (İnşirah 94/7) ilahi buyruğu Hazreti Muhammed sallellahü aleyhi ve sellem’e döngüsel …

Devamı

Kavram Kargaşasından Fıkhın Sabitesine

Bugün bütün insaf ve izan sahipleri, elimizdeki “fıkıh usulü” formatımızla bütün yeni durumlar karşısında bir değil birçok yeni çözüm üretebilecek zenginlikte olduğumuzu kabul ederler. Fıkıh geleneğimizi ve birikimimizi bilip de onun sağlamlığından ve gücünden etkilenmemek mümkün değildir. Hatta insaf sahibi gayrimüslimler bile bizim fıkhımızdan hayranlıkla söz ederler.   “Ümmet” olduğumuzu …

Devamı

Yöneticilere Nebevi Tavsiyeler

Allah celle celalüh, insanlığa gönderdiği dinin hayata hâkim olmasını istemiştir. Dininin ve peygamberlerinin mahkûm olmasını istemediğini mealen şu ayetle açıklamıştır: “Allah, müşrikler beğenmeseler de (kendi) dinini bütün dinlere (hayat tarzlarına) üstün kılmak için peygamberini hidayet ve hak din ile göndermiştir.” [1] Hz. Âdem aleyhis selam’dan Hz. Muhammed sallellahü aleyhi ve …

Devamı

Müslümanca Düşüncenin Üç Sacayağı

Şu dünyaya gönderiliş gayemiz olan kulluk imtihanını başarabilmek için, üç tane temel ve birbirini tamamlayan esas vardır: 1-Her şeyden önce İslâm’ı öğrenmek, İslâm’ın her konudaki emrini bilmek, 2-Öğrendiğimiz İslâmî esaslara göre yaşamak, Kur’an’ın hükmünü hayatımıza tatbik etmek, 3-Her yerde, her halde ve her meselede, mutlaka İslâm’a göre, yani İslâmca düşünmek. …

Devamı

Tesettür Bir Aksesuar Değildir

Tesettür, iman ve ahlakın hayata yansımasıyla bir bütünlük oluşturur. Örtünmesine rağmen ahlakında değişiklik olmayanlar örtünmenin gerçek anlamını kavrayamamışlardır. Zira örtünme emrine uymak, iman edilen bir dünya görüşünün/ İslâm’ın tesettür ayetlerini ameli hâle getirmektir. İman edilen kuralların hayata spesifik yansımasını örtünme emrine imtisalde gösteren Müslüman hanımların inanç yönünden kâmil olmaları şarttır. …

Devamı

Başkan Görmez’den çok önemli hatırlatmalar

Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Mehmet Görmez Hoca, Diyanet Dergisi’nin Şubat 2017 sayısında, insanların akıllarını karıştıran “indirilmiş ve uydurulmuş din” söylemini aleştiren çok önemli aşıklamalar yaptı. Diyanet İşleri Başkanımızı bu açıklamalarından dolayı tebrik ediyor, kendisi ile yapılan röportajdan altını çizdiğimiz cümleleri maddeler halinde sizinle paylaşıyoruz. Sanki din, kaos üreten bir …

Devamı

Cihad ehli ecelin değişmeyeceğini bilir!

Allah celle celalüh’ün mahlûkatı için tayin ettiği bu süre ile yani ecel konusuyla ilgili Kerim kitabımızda birçok ayet vardır. Ecel konusunu daha net kavramak için bu ayetlerin hepsini bir araya getirip konulu bir çalışma yapmak bile, insanın ruhen olgunlaşmasına ve Allah yolunda fedakârlık yapmasına vesile olur. Bu konuyu böylece vurgulamamdaki …

Devamı

Peygamberimiz önemli görevlere kimleri atardı

Peygamber Efendimiz sallellahü aleyhi ve sellem, Kur’an’ın hayatın her alanında uygulanmasını her fırsatta vurgulamıştır. “Başınıza bir köle de geçse, Allah’ın kitabını uyguladıkça dinleyin ve itaat edin.” (1) buyurmuştur. Kur’an’ı bilmeyi ve uygulamayı onun gönderiliş gayesi olarak kabul etmiş ve bu hakikatı sık sık tebliğ etmiştir. Kendisi de Medine’de bir İslam …

Devamı

Alimleri gözden düşürmeye çalışıyorlar

Eski alimlerimizin metotlarının, söylemlerinin, ilimlerinin günümüz sorunlarına çözüm bulmakta yetersiz kaldığı görüşü, bugün ilahiyat çevrelerinde çok dillendirilen bir tezdir. Bu tezden yola çıkarak birçok kendini bilmez kimse, Ebu Hanife’den İmam Şafii’ye, İmam Gazzali’den İmam Rabbani’ye kadar bir çok alimlerimizi küçük göstermeye çalışmaktadır. Bu kimselere onların tırnağı bile olamayacaklarını hatırlatmak gerekir. …

Devamı

Hadis-i Şeriflerden Ne İstiyorsunuz?

Kaynaklarımızdaki meşhur Cibril hadisi iman, İslâm ve ihsanın tanımını yapmaktadır. Usulsüz eleştiriyi ve malumatfuruşluğu marifet sayan zevat bu hadisle ilgili zaman zaman kıyametler koparmaktadırlar. Hadisin içeriğinin İslâm’ın tamamını yansıtmadığından dem vurmaktadırlar. Elbette bir hadis Kur’an ve Sünnetin muhteviyatını bütünüyle yansıtmayabilir. Özellikle de hadisin sorulan bir soruya cevap olduğunu düşünürsek meseleyi …

Devamı