Ana Sayfa / Yazarlar / Aydın Başar / Öncü Nesil Eshab-ı Kiram

Öncü Nesil Eshab-ı Kiram

Bedir savaşında elini kaybeden sahabi kimdi? Uhud savaşında topal kalan sahabi kimdi? Yemame savaşında gözünü kaybeden sahabi kimdi? En son vefat eden sahabi kimdi? Kabe’de ilk defa Kur’an okuyan sahabe kimdi? Peygamberimiz çok oruç tuttuğu için hangi sahabiyi uyarmıştı? Hangi sahabi vefat edince Peygamber Efendimiz ağlamıştı? Cemaatle namaz hariç evinden hiç çıkmayan sahabi kimdi? İşte bu soruların cevapları:

Abdullah İbni Mesud (Radıyellahü Anh)

Kafirlerin yasaklamasına rağmen dövülmeyi göze alarak Kabe’de ilk defa herkesin duyacağı şekilde Kur’an okudu.

Abdullah İbni Ömer (Radıyellahü Anh)

Fahri Alem Efendimizi çok sevdiği için onun vefatından sonra namaz kıldığı yerleri öğrenip oralarda namaz kılar, yürüdüğü yollarda yürür, gölgelendiği ağaçların altında oturur ve onları sulardı.

Abdullah İbni Abbas (Radıyellahü Anh)

Resul-i Ekremin hanımı Hazreti Meymune onun teyzesi olduğu için bazı geceler Efendimizin evinde yatar, Resul-i Ekrem’in nasıl ibadet ettiğini öğrenir ve o da öyle ibadet etmeye çalışırdı.

Ebu Hureyre (Radıyellahü Anh)

Fakir Müslümanlarla birlikte Mescid-i Nebevi’de Suffe denilen yerde yatıp kalkardı. Gece gündüz Peygamber Efendimizden ayrılmaz ondan duyduğu hadisleri öğrenip ezberlemeye çalışırdı.

Abdullah İbni Amır İbni As (Radıyellahü Anh)

İbadet etmeyi çok sevdiği için her gün oruç tutar ve Kur’an-ı Kerim’i her gün hatmederdi. Peygamberler Sultanı Efendimiz onu bu konuda uyardı, ona günaşırı oruç tutmasını ve Kur’an-ı Kerim’i haftada bir hatmetmesini tavsiye etti.

Mugire bin Şu’be (Radıyellahü Anh)

Hazreti Ebu Bekir zamanında yapılan Yemame savaşına katıldı ve bu savaşta bir gözünü kaybetti. Hazreti Ömer devrinde Suriye ve Irak fetihlerinde bulundu. Basra ve Küfe valiliği yaptı.

Ebut Tufeyl Amir İbni Vasile el Leysi (Radıyellahü Anh)

Ebu’t Tufeyl en son vefat eden sahabidir. Hazreti Ali’ye yakınlığı ile bilinirdi.

Ebu’de Derda (Radıyellahü Anh)

Hazreti Ebubekir devrinde yapılan Yermük harbinde ordu kadısı olarak görev yaptı. Hazreti Ömer devrinde Şamlılara Kur’an-ı Kerim kıraatini ve Hazreti Peygamberin sünnetini öğretmek üzere oraya gidip yerleşti. Daha sonra da Şam kadısı oldu, Şam’da vefat etti.

Sa’d İbni Ebi Vakkas (Radıyellahü Anh)

Peygamber Efendimizin katıldığı bütün gazvelerde bulundu. Çok iyi ok atardı. Küfe şehrini o kurdu ve orada valilik yaptı. İslam tarihinin en önemli savaşlarından biri olan Kadisiye savaşının başkumandanıydı

Ebu Eyüb El Ensari (Radıyellahü Anh)

Resul-i Ekrem ile birlikte bütün gazvelere katıldı. Efendimizin vefatından sonra yapılan bütün savaşlarda özellikle Mısır Suriye ve Filistin’in fethinde, Kıbrıs seferinde bulundu. İhtiyarlık döneminde bile her savaşa iştirak etti. İstanbul kuşatmasına katıldı, kuşatma devam ederken İstanbul’da hastalanıp vefat etti.

Abdurrahman İbni Afv (Radıyellahü Anh)

Cahiliye devrinde bile içki içmez güzel ahlakıyla tanınırdı. Habeşistan’a hicret eden Müslümanlar arasında o da vardı. Uhud savaşında aldığı yaralar sebebiyle topal kaldı.

Enes Bin Malik (Radıyellahü Anh)

On yaşında Fahri Alem Efendimizin hizmetine başladı ve bu hizmeti on yıl sürdü. Peygamberimizin hatıralarına çok önem verirdi. Ona ait bir çubuğu ve mübarek saç telini yanından hiç ayırmazdı.

Mikdat İbni Esvet (Radıyellahü Anh)

Resulullah’ın ünlü okçularındandı. Cesareti ile anılırdı. Büyük savaşların hepsine katıldı. Bedir gazvesinde bir elini kaybetti.

Ebu Zer El Gıfari (Radıyellahü Anh)

Fakir olduğu için Suffe eshabıyla birlikte Mescid-i Nebevi’de kalırdı. Peygamber Efendimizin develerine çobanlık etti. Hayatı boyunca zengin Müslümanların mallarını fakirlere harcamaları için uğraştı durdu.

Ebu Musa El Eşari (Radıyellahü Anh)

Sesi pek güzeldi. Allah Resulü onun sesini Davut Peygambere verilen güzel sese benzetirdi.

Sehl İbni Amr El Hanzaliyye (Radıyellahü Anh)

Resulullah’ın bütün gazvelerinde yer aldı. Cemaatle namaz dışında insanların yanına pek çıkmaz, tek başına yaşamayı tercih ederdi.

Selman-ı Farisi (Radıyellahü Anh)

Peygamber Efendimizin sevgi ve takdirini kazandı. Allah Resulü ona “Selman bizden, Ehl-i Beyt’tendir” diye iltifat buyurdu.

Ammar İbni Yasir (Radıyellahü Anh)

Hem Ammar, hem babası Yasir hem annesi Sümeyye ilk Müslümanlardandı. Her üçü de köleydi. Müşrikler onlara ağır işkenceler yaptı. Annesi babası işkence edilirken şehid oldu.

Ebu Berze El- Eslemi (Radıyellahü Anh)

Çok merhametli bir insandı, yoksullara yardım etmeyi pek sever, onlara sabah akşam yemek verirdi. Çok ibadet ederdi. Gece namazlarına aile fertlerini de kaldırırdı.

Huzeyfe İbnü’l Yeman (Radıyellahü Anh)

Peygamber Efendimiz Huzeyfe radıyellahü anh’a ileride olacak bazı fitneleri ve münafıkların adlarını bildirdi. Bu sebeple o “Resulullah’ın sırdaşı” diye anılırdı.

Ebu Ubeyde Bin Cerrrah (Radıyellahü Anh)

Peygamber Efendimiz onun hakkında “Bu ümmetin emin (en güvenilir adamı) demiştir. Yaşadığı sürece İslamiyet’e büyük hizmetler yaptı.

Usame Bin Zeyd (Radıyellahü Anh)

Resulullah onu çok sevdiği için Resulullah’ın sevgilisi anlamında “Hıbbı Resulullah” diye tanınmıştır. Resulullah onu 18 yaşındayken önde gelen sahabilerin de olduğu bir orduya kumandan olarak atamıştı.

Osman İbni Ma’zun (Radıyellahü Anh)

Resul-i Ekrem’in süt kardeşiydi. Bedir gazvesine katıldıktan bir müddet sonra vefat etti. Medine’de ilk vefat eden Müslüman o oldu. Fahr-i Alem Efendimiz onun vefatına üzüldü ve ağlayarak yüzünü öptü.

Allah cümlesinden razı olsun. Bizlere de onlara tabi olmayı nasip eylesin.

Not: Bu yazı Aydın Başar tarafından çağımızın önemli hadis alimlerinden muhterem Prof. Dr. Mehmet Yaşar Kandemir hocamızın El Edebül Müfred Tercüme ve Şerhi (Tahlil Yayınları) adlı eserinden derlenmiştir.

Aydın Başar/ Fikriyat Dergisi

Hakkımda dinkulturuatolyesi

Şunlara Gözat

Hâris El Muhâsibi’nin 10 Altın Öğüdü

Hâris El Muhâsibi’nin şu sözleri ne ibret vericidir: “Nefsini hesaba çeken muhasebe ehlinin belli nitelikleri …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir