Ana Sayfa / Din Kültürü / ATÖLYEMİZ / Şükürlü Sofralar İçin Yemek Duası Öğreniyoruz

Şükürlü Sofralar İçin Yemek Duası Öğreniyoruz

Din Kültürü Atölyemizin ilk dersine yemek duası öğretimi ile başladık. Öğrencilerimiz, seçtiğimiz Türkçe bir yemek duasını ezberlediler. Bu duayı seçerken hem anlamının güzelliğine hem de ahenkli bir okunuşu olmasına dikkat ettik.

Osmanlı Türkçesi kelimeleri olan bu yemek duasını öğrenmekle öğrencilerimiz 300 kelimelik bir konuşma dilinin darlığına hapsolmak yerine, yeni kelimelere dolayısı ile de yeni dünyalara yelken açtılar. Kelime hazinelerini genişlettiler. Kendi kelimelerimizle düşünmeye adım attılar.

Neden işe yemek duası ile başladık?

İşe yemek duası öğretimi ile başlamamızın en önemli sebebi  şuydu: Yemek duası çocukların dini hayata aktarabilecekleri pratik bir alan ortaya koymaktadır. Dinin hayatın içinde olduğunu gösteren çok kolay ve pratik bir uygulamadır. Din teoriler bütünü olmayıp hayatın içinde olan bir olgu olduğundan işe hayatın tam ortasından başlamamız gerektiğini düşündük.

Günümüzde maalesef yemek duasının çok ihmal edildiğini gözlemliyoruz. Cenab-ı Allah bizlere bunca güzel nimetler vermişken, nimetlere duasız yaklaşmak biz Müslümanlara yakışmaz diye düşünüyoruz.

Duasız sofralar kalmasın diyor, çocuklarımıza, öğrencilerimize yemek duası öğrenmelerini tavsiye ediyoruz. Bu duayı veya Türkçe yahut Arapça bir duayı da ezberleyebilirsiniz.

Sevgili Anne Babalar!

Farz edin ki bir gün çocuklarınız duasız, namazsız, Kur’ansız, manevi açıdan kurak bir ortamda kalmak durumunda kaldılar. İşte o gün, her yemekte okumayı alışkanlık haline getirdikleri bu dua belki de onları imana ve İslam’a bağlayan pamuk ipliği olacaktır.

din-kulturu- atolyesi

Yemek Duası Niçin Önemlidir?

* Her nimet şükür ister. En güzel şükür ifadesi “Elhamdülillah” kelimesidir. Yemeğe başlarken besmele çekmek, sonunda ise “Elhamdülillah” demek Fahr-i Kainat Efendimiz’in bir sünnetidir. Çocukların verilen rızıklara şükretmeye alışması açısından yemek duası öğretimi önem arz etmektedir.

* Yemek duası sofradan tefekkür iklimine açılan bir pencere gibidir. Yemek duası manevi bir firen gibi, aceleyi önleyip sükuneti sağlamaya hizmet ettiğinden yemeklerin boğaza takılması ve nefes borusunu tıkaması gibi olumsuzluklara karşı da Cenab-ı Allah’ın izniyle engel teşkil edecektir.

* Yemek duası bir hatırlayış bir kendine gelmedir. Besmele ve dua ile yenilen bir yemek sıradan bir yemek olmayıp bir ibadete dönüşür ve Cenab-ı Allah’ın hoşnutluğunu kazanmak için bir vesile olur.

* Duayla yenilen bir yemek her zaman helal rızkı çağıracaktır. Madem ki duayla yiyoruz, o halde helal yemeliyiz düşüncesini pekiştirir.

Yemek Duası

Ey bizi nimetleriyle perverde eden Sultanımız!

Bize gösterdiğin numunelerin ve gölgelerin asıllarını, menbalarını göster. Ve bizi makarr-ı saltanatına celbet. Bizi bu çöllerde mahvettirme. Bizi huzuruna al. Bize merhamet et.

Burada bize tattırdığın leziz nimetlerini orada yedir. Bizi zeval ve teb’id ile tazib etme. Sana müştak ve müteşekkir şu mûtî raiyyetini başıboş bırakıp idam etme.
Ya Rab! kusurumuzu affet, bizi kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl.

Ruhumuzu cesedimize, kalbimizi nefsimize, aklımızı midemize hakim eyle. Lezzeti şükür için isteyen kullarından eyle.

Ya Rab! Resûl-u Ekrem Aleyhissalatü Vesselam’ın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddî ve manevî rızkımıza bereket ihsan et.

Sözlük

Perverde eden: Besleyen
Numune: Örnek
Menba: Kaynak
Makarr-ı saltanat: Başkent
Celb etmek: Çekmek
Zeval: Sona ermek
Teb’id: Kovmak
Tazib: Azab etmek
Müştak: Fazla istekli
Müteşekkir: Şükür eden.
Muti: İtaatli
Raiyyet: İdare altında olanlar.
Kabz etmek: Tahsil etmek.

Danışman Notu 1: DinKulturuAtolyesi.com danışmanımız Muhterem Ümit Şimşek Hocamızdan aldığımız bilgiye göre bu dua Bediüzzaman Said Nursi’nin bizzat derlediği bir dua olmayıp Risale-i Nur Külliyatında geçen bazı cümlelerin derlenmesiyle oluşturulmuş bir duadır. İçeriği itibariyle “İnsanlık Duası” olarak nitelendirilebilir.

Danışman Notu 2: DinKulturuAtolyesi.com danışmanımız Muhterem Prof. Dr. M. Yaşar Kandemir Hocamız yemek duası hususunda Fahri Kainat Efendimiz’in dualarının özlü ve kısa olduğunu hatırlatarak, sevgili yavrularımıza Efendimiz’in şu duasını yapmalarını tavsiye etmektedir: “Evinizde oruçlular iftar etsin. Yemeğinizi iyi insanlar yesin. Melekler size dua etsin.”

Aydın Başar/ DinKulturuAtolyesi.com

Yer Sofrası sünnetinin önemini anlatan yazıyı okumak için lütfen tıklayınız.

EBA İÇERİĞİ: Eğitim amaçlı hazırlanan bu video Milli Eğitim Bakanlığı www.eba.gov.tr sitesinden alınmıştır.